Afiliacions i adhesions

Dades personals

  • Al Consell Executiu del PSM més per Menorca es dirigeix aquesta SOL·LICITUD D’AFILIACIÓ
 

Condicions d’afiliació

 

Domiciliació bancària