Ciutadella, Zona de Gran Afluència Turística a l’hivern o la perversió del llenguatge?

La proposta que l’equip de govern ha presentat al plenari de l’ajuntament de Ciutadella és instar a la DG de Comerç de les Illes Balears a estendre la declaració de zona de gran afluència turística al nucli tradicional de Ciutadella durant tot l’any, deixant fora la resta de municipi i també les zones turístiques, als efectes de l’exclusió de la limitació d’horaris comercials establerta en la llei autonòmica, redactada i aprovada per l’actual govern del PP, de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre.

La Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials modificada en alguns articles pel reial decret –llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures regula que “dins el marc definit per la llei cada comerciant determinarà amb plena llibertat l’horari d’obertura i tancament dels seus establiments comercials de venda i distribució de mercaderies , així com els dies festius de obertura i el nombre d’hores diàries o setmanals en què exercirà la seva activitat”. I que “en l’exercici de les seves competències, correspon a les comunitats autònomes la regulació dels horaris per a l’obertura i tancament dels locals comercials (…)”.

Ciutadella a l'hivern

Ciutadella a l’hivern

Aquesta llei estatal és una llei que liberalitza molt l’activitat comercial,i que deixa en mans de les comunitats autònomes la regulació d’alguns aspectes en base a la idiosincràsia de cada una.

En el cas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la llei 11/2014 de 15 d’octubre de comerç estableix restriccions a la llei estatal com és per exemple: l’horari d’obertura i tancament establint un màxim de 90 hores setmanals en dies feiners quan la llei estatal només diu que no es pot restringir a menys de 90 hores o bé indica que el nombre anual de diumenges i altres festius que els comerços poden romandre oberts al públic serà de setze dies quan la llei estatal només diu que el nombre mínim serà de 16 diumenges o festius.

Com que el GB i de l’Estat , governats pel PP, no s’han atrevit a permetre directament l’obertura de les grans superfícies, suposam per allò de voler quedar bé amb tothom i de passar la patata calenta als ajuntaments , han utilitzat la declaració de zona de gran afluència turística com a excusa, amb unes condicions que pràcticament qualsevol ciutat i poble s’hi podria considerar.

Però, des del PSM Més per Menorca , ens demanam: és cert que amb l’actual situació, no hi haurà activitat comercial a Ciutadella? És cert, que en l’actual situació a l’hivern les grans superfícies no poden obrir mai? És cert que Ciutadella, en realitat, és una zona de gran afluència turística (ZGAT) entre l’1 de novembre i el 14 de març?

La resposta a aquestes preguntes és NO. Ens volen fer creure que si no es declara Ciutadella ZGAT, no hi haurà activitat comercial i açò no és cert ni fer-s’hi a prop .

A dia d’avui, la llei permet obrir tots els dies de l’any a uns determinats tipus d’establiments com pastisseries, establiments comercials de venda de premsa, mercats i mercadets, establiments comercials amb una superfície útil d’exposició i venda de fins a 300 m2 , les botigues de conveniència, etc.. I per altra banda, i en referència a les grans superfícies, a Ciutadella, i a tots els municipis de Menorca que del 15 de març al 30 d’octubre, estan declarats lògicament com a ZGAT, permet obrir gairebé durant 8 mesos a l’any, 7 dies a la setmana fins a les 22:00h i de l’1 de novembre al 14 de març, que no està declarat ZGAT, permet obrir 6 dies a la setmana fins les 22:00h més els 6 diumenges i festius, que durant aquest període, estableix el Govern de les Illes Balears . Per tant, esteim xerrant que sense declarar la ZGAT,entre l’1 de novembre i el 14 de març, a Ciutadella es podrà tenir activitat comercial completa a les grans superfícies, com a mínim, uns 350 dies dels 365 dies que té l’any. En definitiva, per a l’any 2015, estem xerrant que només durant uns 10 diumenges o festius no es podran obrir les grans superfícies.

A més si es dóna el cas que hi hagués una circumstància especial a la qual assistissin a Ciutadella gran afluència de visitants per un esdeveniment esportiu, congrés, trobada, etc. , es pot demanar al govern que permeti obrir excepcionalment ja que la llei a l’article 18 .4.diu: “amb caràcter excepcional, l’òrgan competent en matèria de comerç pot autoritzar, amb prèvia consulta a la Comissió Interinsular Assessora de Comerç, l’obertura dels establiments comercials al públic en diumenge o festiu quan concorrin circumstàncies especials que suposin una significativa major afluència de visitants” . És a dir, si és produís una gran afluència real i puntual de persones, es pot demanar al GIB que permeti obrir a aquestes grans superfícies a Ciutadella.

En quan a si Ciutadella és o no una zona de gran afluència turística (ZGAT) entre l’1 de novembre i el 14 de març, podem dir que si ens atenem als requisits de la llei de comerç ho pot ser, però si ens atenem a la realitat de cap manera ho és.

Així per exemple: A Ciutadella hi ha una concentració suficient de places o allotjaments turístics o de segones residències? Sí , però moltes d’elles tancades en aquesta època i a diferència de l’estiu no hi ha un increment de residus sòlids urbans, ni de demanda energètica, ni de demanda d’aigua , ni increment de les vendes al comerços,la qual cosa demostra que no hi ha una afluència massiva de visitants.

A Ciutadella s’hi celebren grans esdeveniments esportius o culturals de caràcter autonòmic, nacional o internacional? De cap manera els esdeveniments que habitualment es desenvolupen no desplacen a Ciutadella gran afluència de seguidors ni d’equips. Els equips de futbol que militen a la 3a divisió o els juvenils Balears o l’equip de SLLF de Volei no desplacen pràcticament cap aficionat a Ciutadella i els esportistes juguen i se’n van.

I així podríem seguir analitzant cada un dels requisits que estableix la llei per poder declarar Ciutadella Zona de Gran Afluència Turística i veuríem que realment Ciutadella no ho és entre l’1 de novembre i el 14 de març.

Per tant, l’activitat comercial a Ciutadella està permesa i garantida pràcticament tots els dies de l’any sense necessitat d’enganar ni pervertir el llenguatge com fa la llei per declarar zones de gran afluència turística. No creieu que si Ciutadella o qualsevol altre poble de Menorca fossin ZGAT en temporada baixa, ja s’haurien augmentat les freqüències del transport aeri i marítim amb Menorca facilitant el desplaçament als residents i visitants? On són aquests turistes que visiten l’illa en aquestes dates? No enganem més als ciutadans.

En un altre moment, si es vol, podem xerrar des de la globalitat reflexionant a més sobre el model de ciutat que volem, sobre els consumidors, els petits i grans comerciants, els treballadors, etc. però aquesta no era la proposta que es duia a ple.

Download PDF

Un comentari a “Ciutadella, Zona de Gran Afluència Turística a l’hivern o la perversió del llenguatge?

  1. Pero quin Problema hi ha? amb facilitar sa llei, perque qui li doni la gana pugui obrir en Diumenge, i donar feina a treballadors que haigin de fer feina aquest dia, sigui un nou contractat o un que cobra ses seues hores extras.

    Quines ganes de complicar-ho tant i enrevasar-ho que si llei de tal que si tal, que si aço que si allo, tant per part vostra com per part d’es altres.

    Enves de fer-ho més facil i donar mes facilitats, deixar obrir o no deixar obrir i punt, no me donis voltes que si aquesta declaració o aquesta altra. Per obrir hem de fer aço pues feim aço, que no volem deixar obrir, pues ho dixam així.

    Per part meva, que obri qui vulgui, despues es mercat ja ho regularà, si un te clients, obrira en diumenge i donarà mes llocs de feina, encara que nomes siguin 10 o 15 o 2 dies. i si no te clients, pues no obrirà en diumenge. Així de simple.

    Menos voler comandar, i que cadascú as seu propi negoci, Obri es dies que trobi (respesctant uns horaris que a la vegada respectin as resto de gent)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *