Article opinió – Fanni Riudavets – “Equilibri”

Crec que tota la societat menorquina és ben conscient de la importància que té el turisme per a l’economia de la nostra. És evident que molta gent treballa en les diverses activitats adreçades directament als visitants forans o almenys estretament relacionades. Això, sens dubtes, és indiscutible. Com tampoc es pot negar que genera beneficis empresarials, […]

Article opinió – Nel Martí – “Comunicació”

Una evidència. La societat d’aquest segle XXI és la que disposa d’un major suport tecnològic de tota la història de la humanitat per a la transmissió d’informació i, per tant, per a la generació de coneixement i comunicació. La televisió, l’internet o la telefonia mòbil, en totes les seves múltiples varietats i interrelacions, permeten comunicar-nos, individualment o col·lectiva, a tota hora i amb qualsevol ciutadà del món.

Article opinió – Magí Muñoz – Actituds reprovables en política (i en la vida): l’enveja

Tothom, en major o menor intensitat, ha experimentat de forma propera una de les debilitats humanes que ens demostren precisament açò… que els humans en som de vulnerables -com és conegut, el món interior de les persones pot donar cabuda als propis baixos fons dins els quals un s’hi pot enfangar amb més o manco assiduïtat-. Em referiré en aquest article a l’extens terreny fèrtil per a que hi creixi l’enveja.