El PSM Més per Menorca demanarà que es retorni el que han abonat els Ajuntaments en concepte d’IVMHD (cèntim sanitari)

El PSM Més per Menorca presentarà als municipis de l’illa una moció en la que s’insta a l’equip de govern a calcular el que ha abonat l’Ajuntament en concepte d’impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs (IVMDH) o dit popularment cèntim sanitari, a estudiar la viabilitat de reclamar aquests doblers i en cas de afirmatiu, a sol·licitar la seva devolució.

El Consell impedeix exercir el control sobre les actuacions que realitza el Consorci de Disciplina Urbanística en Sòl Rústic

La consellera Maite Salord ha denunciat reiterades vegades que l’equip de govern del PP del Consell Insular de Menorca “vulnera els drets fonamentals” reconeguts per la Constitució impedint a l’oposició exercir el dret de control de les actuacions que es duen a terme dins el Consorci de Disciplina Urbanística en Sòl Rústic.

El grup municipal del PSM–Verds de l’Ajuntament d’Alaior considera el rídicul que fa l’alcaldessa a l’hora de reclamar el futur Parc Bit

En diferents plenari de l’Ajuntament d’Alaior, la portaveu del grup municipal PSM-Verds, Fanni Riudavets, va fer una sèrie de preguntes sobre el futur Parc Bit la resposta de les quals, per part de l’alcaldessa Coia Sugranyes, van ser imprecises i, per tant, preocupants.