Un Decret-llei sense ni fons ni formes

El PSM-Més per Menorca vol expressar el seu rebuig més absolut pel Decret-llei aprovat aquest dimecres pel Govern Balear per la via d’urgència i que, entre altres mesures, permetrà als hotels augmentar la seva superfície fins a un 15%, fer obres de reforma i remodelació sense necessitar de llicència de construcció, i que els hotels obsolets es reconverteixin en apartaments de protecció oficial.

Culminen les tasques de neteja de la zona verda B-6 del Polígon Industrial

Les feines, que es van acabar a mitjan mes de març, es van centrar en la zona verda B-6 del Polígon i van consistir en l’eliminació d’herbes i plantes invasores, la poda dels arbres i de les palmeres i el desbrossament de tota la parcel·la, tot i que un dels aspectes en els que es va fer més incidència va ser en la retirada i posterior gestió d’un important volum d’escombraries que s’havien anat acumulat durant molt de temps.

La sostenibilitat i els criteris mediambientals marquen els projectes que presentarà Ciutadella a la convocatòria del Pla Insular de Cooperació-PIC 2020

L’Ajuntament de Ciutadella presentarà dins el marc de la convocatòria del Pla Insular de Cooperació (PIC 2020) del Consell Insular de Menorca un llistat de sis projectes que destaquen per regir-se per criteris mediambientals i de sostenibilitat, dins la línia marcada per l’equip de govern municipal que encapçala l’alcaldesa Joana Gomila.

Posem en valor que l’acord sobre el parc fotovoltaic de Son Solomó permetrà conciliar la protecció del patrimoni etnològic i l’aposta per la transició energètica

El PSM-Més per Menorca fa una valoració molt positiva de l’acord que permetrà tirar endavant el parc fotovoltaic de Son Salomó II, i que és fruit del consens assolit entre les quatre parts implicades: el Consell Insular, l’empresa promotora del parc fotovoltaic Ceconat SL, la propietat de Son Salomó i la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Bella.