Sant Antoni 2021, Diada del Poble de Menorca (Carta Oriol Baradad)

Dia 17 de gener és la festa tradicional de Sant Antoni amb la qual recordam i celebram la incorporació de Menorca a la corona catalanoaragonesa arran dels fets de 1287. I des de l’any 1981 aquest dia també és la Diada del Poble de Menorca, una data que ha de seguir sent motiu de celebració, però també de reivindicació de la nostra identitat com a poble, la nostra llengua i la nostra cultura i el lligam que tenim amb els altres pobles de parla catalana.