Article Opinió – Ramon Orfila – “Que l’arbre del Covid19 no ens impedeixi veure el bosc”

Acostumats com estem a veure el mon a través del nostre particular cristall, massa vegades amoïnats per situacions preocupants, com és la incidència a casa nostra del coronavirus, tenim tendència a oblidar altres problemes que afecten milions de persones a tot el món. Uns problemes que, a més, s’han vist agreujats per la pandèmia del coronavirus, que s’ha sumat a una situació ja prou greu per si mateixa, uns problemes que poden provocar, si el món es descuida, una catàstrofe humanitària de conseqüències desastroses.

Article Opinió – Miquel Àngel Maria – “La decència com a projecte polític”

El doctor Rieux, protagonista de la novel·la La pesta de l’escriptor d’ascendència menorquina Albert Camus, diu en un cert moment que l’única manera de lluitar contra l’epidèmia és l’honestedat. Quan el periodista Rambert li demana què és l’honestedat, el metge respon: “En el meu cas, sé que consisteix a fer el meu ofici.”

Article Opinió – Laura Anglada – “La vida telemàtica i el seu impacte social”

Sembla que hi ha un cert consens en què els mitjans telemàtics han estat una oportunitat durant l’estat d’alarma i el confinament que hem utilitzat de manera exponencial a lo habitual per intentar seguir amb el màxim de dinàmiques quotidianes com treballar (a través del teletreball), fer reunions, fer trobades amb amics i família, fer […]