Article Opinió – Laura Anglada – “La vida telemàtica i el seu impacte social”

Sembla que hi ha un cert consens en què els mitjans telemàtics han estat una oportunitat durant l’estat d’alarma i el confinament que hem utilitzat de manera exponencial a lo habitual per intentar seguir amb el màxim de dinàmiques quotidianes com treballar (a través del teletreball), fer reunions, fer trobades amb amics i família, fer […]

Article Opinió – Oriol Baradad – “Hem de canviar, només tenim una Terra”

Demà divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient. Com cada any, totes les administracions faran actes per commemorar-lo, tot i que enguany seran diferents a causa de la Covid-19. Des de fa uns quants anys, les administracions, a part de recordar-se del Dia Mundial del Medi Ambient, també apliquen algunes polítiques ambientals per tal de millorar l’estat del medi ambient. Avui en dia, amb això no n’hi ha prou, es necessiten polítiques molt més valentes amb accions que realment repercuteixin de forma directa a millorar el fràgil estat en què avui en dia es troben el medi ambient i el nostre planeta.

Article Opinió – Marina Sansaloni (JEM) – “Fer el bé en mig d’aquesta crisi”

Durant aquests mesos, hem vist molts moments en què, aprofitant aquest estat d’alarma, i les forces de seguretat ho han fet, s’han passat per alt els drets humans exercint violències de manera desproporcionada. D’aquesta manera, s’ha reforçat amb actituds masclistes, racistes o LGTBI-fòbiques, així com actituds de poca consciència de la crisi climàtica.