Propostes de resolució que recullen reivindicacions històriques de Menorca

A continuació presentam les propostes de resolució que el grup MÉS va enregistrar dijous 23 d’octubre, i que seran objecte de debat i votació dimarts dia 28. Les propostes de resolució són propostes que deriven del debat de política general de dimarts dia 21, al Parlament de les Illes Balears.

La modificació de la Llei d’emergències

Presentarem una esmena parcial de modificació del text perquè la integració a la xarxa de comunicacions tetraIB afecti “obligatòriament” a tots els serveis d’urgències i emergències públics, vinculats o derivats orgànicament i/o competencialment de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La resta -guàrdia civil, policia nacional,…- ho farà voluntàriament, per raons de coherència competencial, però seria molt recomanable que també s’hi integressin.

“Un Govern que no reacciona davant la pobresa infantil és un Govern miserable”

El PSM Més per Menorca ha presentat una proposició no de llei per instar el Govern “a complir amb la recomanació de l’Oficina del Defensor del Poble perquè es mantenguin oberts tots els menjadors escolars que siguin necessaris per atendre a aquells menors que es trobin en situació de dèficit alimentari, o en risc de sofrir-la, per viure en llars que pateixen una privació material severa”.