PSM - Més per Menorca Sol·licitud d'afiliació

Al Consell Executiu del PSM més per Menorca es dirigeix aquesta Sol·licitud d'afiliació

* camps obligatoris
Dades personals
*Nom:
*Cognoms:
*DNI/NIE:
*Data de naixement:
*Sexe: Home Dona
*Adreça postal:
*Població:
*Codi postal:
*Correu electrònic:
*Telèfon(s) de contacte:
*Ús preferent de: Correu electrònic Correu postal
Condicions d’afiliació
Vull participar a l’AMC/AML de:
Estic afiliat a un altre partit polític: No
AUTORITZ el PSM MxM a fer ús de les dades que faig constar en el present document per tal que m’enviï: Convocatòries a reunions i actes del PSM MxM Informació sobre l’actualitat política i cultural Ambdues opcions No vull rebre cap tipus de comunicació del PSM MxM
Domiciliació bancària
Quota anual: 50 € Normal 25 € Estudiants i jubilats 10 € JEM Especial
Quantitat quota especial:
Nom i cognoms:
DNI/NIE:
Compte bancari:
Enviar Informació bàsica sobre protecció de dades PSM MÉS PER MENORCA, com a responsable d’aquesta web, l’informa que les dades de caràcter personal que proporcioni omplint aquest formulari seran tractades amb la finalitat d’atendre la seva consulta i enviar-li informació del seu interès. En enviar el formulari, vostè legitima a PSM MÉS PER MENORCA i dóna el seu consentiment a aquest tractament i registre de les dades. Pot exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació i supressió de les dades contactant amb el Delegat de Protecció de Dades en les formes que s’indiquen a la nostra Política de Privacitat o presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.