Transparència Sous públics

Regidors

En aquestes passades eleccions, el PSM Més per Menorca, com a tal només es va presentar a les eleccions Municipals de Ciutadella. És a dir, els únic càrrec electes del PSM Més per Menorca en aquesta legislatura 2015-2019 són els de Ciutadella.

Les retribucions que es reben són les següents:

http://www.ajciutadella.org/WebEditor/Pagines/file/RETRIBUCIONES%20ACTUALIZADO%20A%20MAYO2017.pdf

D’altra banda, al web de l’Ajuntament de Ciutadella, en la següent adreç http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=1050 , podreu trobar la declaració de bens i activitats.

Finalment, recordar que le PSM Més per Menorca es va presentar en la Coalició Més per Menorca al CIMe i al Parlamnet, i va participar de les agrupacions d’electors de Maó ( Ara Maó); Es Castell ( Som Es Castell), Sant LLuís ( Volem), Alaior ( Junts per LO), Es Mercadal i Ferreries ( Enteses).

Segueix-nos

Twitter