PSM - Més per Menorca El camí cap al menorquinisme

PSM - Més per Menorca

Aquest projecte, iniciat en la fusió de dos moviments, Moviment Socialista de Menorca i Moviment Federalista de Menorca, cap allà al 1977, pretén dur a la pràctica les idees d’un col·lectiu de persones que viuen o participen activament en el dia a dia dels nostres pobles, els nostres municipis i l’illa de Menorca, i posa en comú diferents inquietuds personals i col·lectives.

El PSM Més per Menorca d’avui, per tant, és el resultat de la feina feta per un munt de persones, al llarg de molts anys de democràcia, entorn d’un projecte polític que s’ha anat adaptant en cada moment a les circumstàncies canviants de l’entorn. S’han fet passes, s’han fet canvis en la forma de fer política, en la forma de relacionar-nos amb els ciutadans, aprofundint en una democràcia més participativa i de major qualitat.

Entenem el PSM Més per Menorca, aquest moviment polític, com un instrument de participació democràtica al servei de la societat i dels interessos col·lectius. I açò ens exigeix capacitat d’adaptació a les noves realitats canviants i capacitat per donar respostes: respostes reals als nous reptes, a les noves sensibilitats, a les noves demandes, a la nova forma d’expressar-se i d’organitzar-se, a un nou llenguatge.

En aquest camí tenim un gran repte i no és altre que recuperar la confiança en la democràcia i en els polítics. Avui, l’opinió pública expressa un disgust important amb l’actual sistema de partits i amb l’actual democràcia, i mostra insatisfacció i desconfiança cap a la classe política. La democràcia no pot ser estàtica, és un ésser viu que ha d’anar evolucionant, i els partits, per tant, també. No ens ha de fer por acceptar i assumir els canvis, entrar en el desconegut, i acceptar que en cada moment apareixen noves formes d’organitzar-se, de comunicar, de relacionar-se amb els ciutadans i de conèixer les seves necessitats. Per tant, és necessari estar en continu canvi si no volem quedar molt lluny dels anhels de la societat. Volem seguir treballant per la democràcia i les llibertats i per començar a plantejar un canvi d’escenari polític i d’actuació política a Menorca: volem acompanyar el procés a partir del qual des de la ciutadania emani la veritable font de decisió en l’àmbit municipal i insular.

Vam néixer, som i volem ser un partit d’esquerres, menorquinista, ecologista i sobiranista. Avui el PSM Més per Menorca vertebra la seva raó de ser en els termes de menorquinitat i menorquinisme. Volem que Menorca, i els menorquins, actuï com a subjecte polític, perquè Menorca sigui protagonista del seu propi destí dins l’evolució dels territoris i les noves perspectives futures que es poden obrir en el marc de noves configuracions territorials i/o jurídiques o en el marc de la UE.

La clau està en la capacitat de decidir el nostre futur. De voler assumir aquesta responsabilitat. Som, per tant, un moviment sobiranista. Volem decidir el futur de Menorca des de Menorca, sobre el nostre territori i paisatge, sobre el model econòmic i social, sobre les prioritats socials, etc… I tenim la convicció que Menorca es governaria millor des de Menorca i per als menorquins.
Per açò, el nostre menorquinisme no és regionalista o sucursalista (“una part de”) sinó sobiranista, que reclama el reconeixement de la capacitat de decidir. Amb dependències i independències, però amb voluntat de prendre decisions per al millor benestar dels menorquins. Som, també, internacionalistes.

El menorquinisme, per tant, no és una aposta política basada en la primacia de la nació, de cap nació sobre cap altra, ni de tarannà exclusivista, sinó la forma localitzada d’actuació d’un pensament global. Defensant el que és propi defensam el més universal: “Pensa globalment, actua localment”. El menorquinisme és un universalisme perquè pensa per al món allò que vol per a Menorca. O no vol per al món el que no vol per Menorca. Com diu aquella frase que tant ens agrada “el cap al món i els peus al born”. En definitiva, el terme “menorquinisme” o “menorquinisme polític” és el que millor defineix la vocació del PSM Més per Menorca de fer de Menorca el referent i el protagonista de l’acció política.

Menorca no pot viure aïllada del món. No pot, ni vol fer-ho. Només sentim que Menorca li aniria millor si pot exercir legítimament i legalment el poder democràtic sobre el propi destí. Menorca serà una illa aquí i a l’oceà índic, però només serà l’illa que és si ho vol ser: paisatgísticament mediterrània, culturalment moderna, lingüísticament catalana i econòmicament equilibrada i generadora de benestar.

D’altra banda, el PSM Més per Menorca forma part de la Federació PSM-ENTESA ( PSM-EN), juntament amb l’Entesa  d’Eivissa, el Partit Socialista de Mallorca-Entesa per Mallorca ( PSM-Entesa) i altres partits independents de Mallorca com Independents d’Artà.

Aquests partits, nascuts autònoms, mantenen la pròpia personalitat i autonomia quant a l’acció política a les respectives illes, tot i mantenir uns plantejaments polítics i ideològics comuns, reforçant d’aquesta manera el seu projecte polític, la seva implantació, la seva presència institucional, la seva capacitat en l’exercici de les responsabilitats públiques, i per dur a terme una acció política conjunta a les Illes Balears.

Segueix-nos

Twitter