171 esmenes als PGCAIB per problemes concrets de les persones

El Grup MÉS proposa incrementar en 10 milions la renda mínima d’inserció, destinar el milió i mig de Marivent als centres educatius, i que els 8 milions per al Palau de Congressos serveixin per impulsar un Pla de Desestacionalització Turística

El Grup Parlamentari MÉS ha presentat 171 esmenes als Pressuposts Generals de la CAIB (137 esmenes sectorials i 34 esmenes a l’articulat), que tenen com a objectiu “solucionar problemes concrets dels ciutadans”, segons el portaveu, Biel Barceló. El diputat David Abril ha detallat el contingut d’aquestes esmenes, qualificades de “prudents i realistes”, a partir del marge que dóna la previsió de despesa bancària (amortitzacions i, sobretot, interessos).

Les esmenes proposen: incrementar en 10 milions la partida per a la renda mínima d’inserció (que sumats als 8 milions previstos serien 18 milions, el mínim per cobrir les necessitats que es preveuen per a l’any que ve, segons el Grup MÉS); destinar el milió i mig que el Govern preveu per al manteniment del Palau de Marivent, al manteniment dels centres educatius; o derivar els 8 milions que l’Executiu vol fer servir per acabar el Palau de Congressos a impulsar un Pla de Desestacionalització Turística perquè el sector turístic “generi prosperitat compartida al conjunt de la societat de manera sostinguda”.

Pel que fa a les esmenes a l’articulat, el Grup MÉS proposa establir que els doblers públics prèviament malversats que siguin recuperats arran de sentències per casos de corrupció es destinin a despesa social. També proposen que la CAIB es reservi el dret de litigi davant l’Estat en cas que el Govern espanyol incompleixi l’Estatut pel que fa a les inversions estatutàries i a la posada en marxa del nou REB.

Abril explica que “la prioritat han de ser les persones i la sortida de la crisi”, per a la qual cosa “no significa una major despesa, sinó una nova jerarquia de prioritats i prendre les decisions amb el màxim consens social”. El diputat considera que “en el primer cas, el Govern té una prioritat obsessiva, reduir el dèficit costi el que costi, encara que sigui amb retallades socials; i pel que fa al consens i el diàleg social, aquestes són paraules i actituds inexistents en el diccionari de Bauzá”.

Resum de les esmenes a l’articulat:

– Uns comptes més enllà de fer d’“administradors” de la troika i de Montoro.
– Doblers de les sentències judicials per casos corrupció a despesa social.
– Eliminació de les dietes a consellers, alts càrrecs i funcionaris.
– Obligació de les entitats financeres amb les ONGs subvencionades per la CAIB.
– Modificació del gravamen sobre la transmissió onerosa de vehicles.
– Accessibilitat a la informació pressupostària (art. 100).
– Reserva del dret de litigi de la CAIB davant l’incompliment de l’Estatut per part del Govern de l’Estat.
– Derogar taxes d’expedició de la targeta sanitària i de revisió del grau de discapacitat i de dependència.
– Bonificació actes notarials hipoteques.
– Millora del finançament d’ajuntaments i consells.
– Restituir el Consell Assessor de l’Agència Tributària.

Resum de les esmenes a la secció d’Educació:

– Augment del capítol de personal (recuperar docents per a suport en els àmbits de les necessitats educatives i de l’anglès).
– Ajudes als menjadors escolars.
– Manteniment dels centres escolars.
– Augment de la dotació de la UIB, sobretot en Recerca i Desenvolupament.
– Més dotació a cultura i recuperar el programa de política lingüística.

Resum de les esmenes a la secció de Medi Ambient:

– Recuperació del personal i dels programes d’Espais Naturals.
– Inversions estatutàries (partides simbòliques per negociar): sobretot, finalitzar la línia de tren Manacor-Artà.

Resum de les esmenes a la secció de Serveis Socials:

– Renda Mínima d’Inserció: hi ha d’haver un mínim de 18 milions en aquesta partida (8 milions pressupostats + 10 milions de l’esmena del Grup MÉS).
– Cooperació al desenvolupament: hi ha d’haver 2 milions com a mínim per als projectes de cooperació de les ONGs (recuperar la convocatòria eliminada pel Govern, per primera vegada en 15 anys).

Resum de les esmenes a la secció de Salut:

– Més personal sanitari, amb l’objectiu de reduir les llistes d’espera.
– Defensor del pacient.
– Manteniment dels mediadors culturals als hospitals i centres de salut.

Resum de les esmenes a la secció de Presidència:

– Supressió del manteniment del Palau de Marivent.
– Finançament dels Consells: eliminar el xantatge de l’articulat dels pressuposts condicionant el finançament a la Llei dels Consells.

Resum de les esmenes a la secció d’Economia:

– Pla per a l’impuls del petit i mitjà comerç.
– Suport a emprenedors i autònoms.
– Pla d’Indústria.
– Agricultura ecològica, suport consell regulador.
– Creació d’un banc de terres per a joves agricultors.
– Suport a Recerca i Desenvolupament, especialment a l’àrea d’agricultura.

Resum de les esmenes a la secció d’Hisenda:

– ATIB: reforçament del pla de xoc contra frau fiscal i mesures encaminades a augmentar la sobirania fiscal.

Resum de les esmenes a la secció de Turisme:

– Impuls d’un Pla contra la Desestacionalització Turística, dotat amb 8 milions d’euros, que llevaríem de la transferència al Palau de Congressos.