Article opinió – Fanni Riudavets – “Participació ciutadana”

Només cal fer una simple recerca a la xarxa per trobar centenars d’entrades que ens parlen de la participació ciutadana. És un concepte que, poc a poc, ha esdevingut indispensable per a la configuració d’una societat veritablement democràtica.

Fixem-nos en una de les múltiples definicions: La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les. Juntament amb la transparència i l’obertura de dades, conforma el govern obert, una nova forma de governar que transforma la relació entre els ciutadans i les administracions. La participació ciutadana ens permet obtenir unes relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania, i implicar la societat civil en els objectius col·lectius.”

La democràcia ja no es pot reduir, llavors, a la simple idea d’unes votacions periòdiques. Efectivament, la ciutadania ha d’escollir, a les conteses electorals, els seus representants i d’aquí n’han de sorgir els governs dels distints àmbits. Això és democràcia, però la democràcia no només és això. Un nou factor d’actualització dels sistemes polítics s’ha de tenir en compte; la necessària participació ciutadana en la presa de decisions.

L’aplicació d’aquest principi bàsic en una democràcia moderna es pot concretar en moltes i diverses actuacions: des de les reunions periòdiques amb associacions i entitats cíviques a consultes populars, des d’enquestes a pressuposts participatius…

No és menys cert, però, que a molts governs la mateixa idea d’obrir la gestió pública a les iniciatives dels ciutadans els suposa una nosa, un inconvenient, una rèmora per a la seva activitat. De qualque manera, aquests governs s’han quedat ancorats en el passat, en una visió patrimonial del poder, en una idea de la democràcia pròpia del segle XIX.

Ara és el moment de passar d’aquestes reflexions generals a situacions ben concretes. Som veïna d’Alaior, un poble governat per la dreta des de fa molts anys. He estat regidora, particip, des de l’agrupació local de Més per Menorca i des de l’assemblea de Junts per Lô, en el seguiment de la política municipal. I vull ser clara: Alaior, amb el govern del Partit Popular, malauradament és un forat negre pel que fa a la participació ciutadana. No tan sols no es posen els mecanismes per fomentar-la, sinó que es fa el possible per dificultar-la.

Abans he fet esment al sentiment patrimonial del poder. És exactament això: la concepció que una vegada aconseguit el govern es pot fer i desfer a caprici, sense passar comptes, sense consultes a la població, sense atendre cap altra opinió que la pròpia o la dels grups d’interessos que els hi donen suport.

I a la pràctica això es concreta amb l’absència gairebé absoluta d’espais municipals adequats per a la reunió de les associacions, amb decisions preses sense consultar als afectats, amb el menyspreu a qualsevol iniciativa ciutadana…

De tot plegat en podem extreure una conclusió: la dreta, a fi de perpetuar-se en el poder, intenta anestesiar la població, mantenir-la amorfa i apagada. Els terroritza qualsevol espurna de pensament crític. Per això, i per la nostra pròpia ideologia, hem de reivindicar, amb tota la força possible, la participació ciutadana.

Perquè crèiem en una democràcia efectiva, perquè defensem que les persones són el primer, perquè el progrés només s’aconsegueix amb la implicació de la gent, llavors, més que mai, participació ciutadana.