Article opinió – Josep Juaneda – “Bonificacions a les escoletes de Menorca”

Menorca compta amb un model d’educació 0-3 anys reconegut dins i fora de l’illa. Un dels principals motius pel que l’educació infantil a Menorca esdevé un espai de vertadera harmonia per al creixement dels infants és la interacció entre els paràmetres educatius i socials que conviuen en el disseny de les polítiques públiques.

L’accés a l’escoleta és imprescindible per garantir la igualtat d’oportunitats per a la infància. Els ajuntaments de Menorca, juntament amb el Consell Insular de Menorca estan centrant tots els seus esforços per garantir l’equitat en l’educació 0-3 cap dels motius socioeconòmics pot causar una barrera a l’accés a l’escolarització d’aquesta etapa tan important per al creixement de les persones.

Actualment el treball en xarxa que s’està desenvolupant per suprimir les barreres econòmiques en l’accés a les escoletes és el resultat del consens social i polític pel que fa a la importància que té el procés de creixement personal en un context favorable i positiu. Els ajuntaments, els centres educatius, els equips de professionals de suport, les famílies comparteixen la conveniència d’aquest  la conveniència d’aquest que ofereix múltiples situacions d’aprenentatge i, sobretot, coincideixen en un ambient en el que es transmet amor cap a l’infant.

Es fa evident i necessari aquesta passat per garantir que cap infant, per qüestions socioeconòmiques, no tengui garantit l’accés a l’educació infantil.

En aquest sentit, les administracions locals de l’illa tenen ara una excel·lent oportunitat per cohesionar les seves estratègies d’equitat en l’accés a les escoletes. A Menorca, no ens podem permetre diferències en l’aplicació del dret d’accés a l’educació.

Els arguments, exposats anteriorment, són els que han duit a tornar apostar per una feina cooperativa entre les administracions de l’illa i posar damunt la taula un model d’ordenança per la bonificació de les quotes, de la matrícula i del menjador de les escoletes.

Tenint en compte que ajuntaments com Ciutadella ja aplicaven una ordenança de bonificacions, s’ha treballat amb un model que pugui ser aplicable a tots els ajuntaments de l’Illa, de manera que les famílies amb condicions econòmiques similars tindran les mateixes condicions de matriculació i de quotes, independentment del municipi on es resideixi.

Aquesta eina, l’ordenança també permetrà  garantir el dret a l’educació dels infants més petits amb una proposta que elimina les barreres per raons econòmiques i, amb un model que garanteix l’equitat i l’eficiència en la gestió a partir d’una escala fonamentada en l’IPREM.

És així que Menorca fa una passa més en la seva aposta per tenir un model d’educació que garanteixi l’accés de tots els infants.

En aquest moment, en el que  s’està duent a terme el procés d’escolarització, moltes famílies estan inscrivint els seus infants per al proper curs, altres encara ho tenen pendent a fer, i potser d’altres encara no s’ho han plantejat, és important recordar a totes aquestes famílies que cap dels seus infants veurà limitat el seu dret a l’educació en la seva primera etapa de la vida, un procés que l’administració pública de Menorca ha considerat com a essencial i prioritària.