El Consell habilita un altre aparcament sense les autoritzacions pertinents, ara, a Favàritx

S’ha llogat una parcel•la a un particular, durant dos anys, per ubicar-hi l’aparcament, al marge de l’instrument que ordena el Parc.

Després del precedent de l’aparcament de Cala Mitjana i de Cala en Turqueta, el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca del passat 2 de setembre del 2013, va aprovar el lloguer d’uns terrenys, fins al 30 de juny de 2015, per tal d’ubicar-hi un aparcament a la zona del far de Favàritx, per un cost anual de 2400€. Les despeses d’adequació van a càrrec del CIM.
Es tracta, una vegada més, d’una actuació que es fa al marge de l’instrument que ordena el Parc Natural de l’Albufera des Grau, el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN), que no inclou l’aparcament, i en una zona d’alt valor ambiental per la qual cosa s’hauria de ser especialment curós.
Des del PSM Més per Menorca, no es qüestiona la necessitat d’habilitar un aparcament en la zona del far de Favàritx. Ara, el que és inadmissible és la forma com s’ha fet. Segons afirma Maite Salord, “l’administració no pot donar aquest exemple als ciutadans i actuar incomplint la normativa. Hi ha un procediment a seguir, el qual és d’obligat compliment per al ciutadà, però sembla que no per a l’equip de govern del PP.”