El PP rebutja l’esmena a la totalitat a la llei de símbols, atemptat contra la llibertat d’expressió

 

Els consellers del PSM amb el llaç

El PP ha fet valdre la seva majoria absoluta per rebutjar al Parlament les esmenes a la totalitat al projecte de llei de símbols presentades pel Grup MÉS i pels socialistes. El projecte de llei està ideat i redactat per ser un instrument al servei de la repressió i retallar el dret fonamental de la llibertat d’expressió. Així ho va posar de manifest el Consell Consultiu de les Illes Balears a través del dictamen sobre l’avantprojecte de la llei de símbols que, en essència, és el mateix que ara es tramita com a projecte de llei. L’única diferència és d’artifici jurídic: el projecte de llei evita la referència a l’autorització prèvia per a l’ús de símbols i la substitueix per l’autorització prèvia d’un ús impropi de l’immoble o moble que té com a finalitat el servei públic. En definitiva, el projecte de llei interpreta que penjar una bandera o altres símbols dels que no es recullen en la llei, i no són autoritzats prèviament, suposa un ús impropi de l’immoble, i per tant és objecte de ser sancionat.

Per al Grup MÉS és evident que el projecte de llei pretén el mateix que l’avantprojecte dictaminat “inconstitucional” pel Consell Consultiu per no respectar el dret fonamental de la llibertat d’expressió. L’objectiu és prohibir l’expressió i manifestació d’opinions a través de símbols, crítiques amb l’acció del Govern i de suport a la llengua pròpia de les Illes Balears. És una llei essencialment anti-llaços quadribarrats a favor de la llengua catalana.

Per al Grup MÉS, el projecte de llei de símbols “suposa un atemptat contra la llibertat expressió que està dictat des d’una obsessió repressiva”. Cal recordar l’actitud repressiva del Govern amb fets com els expedients a directors, a professors, a famílies vaguistes que no porten els fills a classe, les llistes negres de professors que fan vaga, d’alumnes que donen suport a la vaga…

Els mallorquinistes recorden que aquest projecte de llei s’ha redactat pensant únicament en els centres educatius, i traspua una desconfiança intolerable envers els docents, la comunitat educativa i la societat en general.

Esmenes parcials: reconeixement de la senyera, prohibició de símbols feixistes, ús de les banderes insulars

Ara el projecte de llei serà tramitat al Parlament, per la qual cosa el Grup MÉS ha presentat 15 esmenes parcials per convertir la llei sobre l’ús dels símbols institucionals en la “llei sobre els símbols nacionals i els seu ús”. Les esmenes suprimeixen el règim sancionador, i per tant la vessant repressora de la norma, i hi incorporen tres elements nous que substitueixen el redactat del Govern:

1. S’hi incorpora el reconeixement de la senyera tradicional de l’Estendard del rei en Jaume, l’emblema dels quatre pals vermells sobre fons groc, que podrà onejar sempre que es consideri al costat de les altres banderes oficials de les Illes.
2. Es prohibeixen explícitament els símbols franquistes, feixistes i d’apologia de la violència i de les ideologies totalitàries.
3. S’adapta l’ús de les banderes oficials de Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a la nova realitat institucional definida per l’Estatut d’Autonomia, en el qual s’equiparen Govern i consells, i s’atorga als consells el paper d’institucions de la Comunitat Autònoma i de govern a cada una de les Illes.

Esmenes a la llei de símbols