Finalitzen les obres de renovació de l’asfalt, les voreres, l’enllumenat i el clavegueram a la urbanització Torre del Ram

L’Ajuntament de Ciutadella ha acabat en els darrers dies dos actuacions englobades en el projecte de millora de la urbanització de la urbanització Torre del Ram, a la zona de Cala’n Blanes. D’una banda, s’han donat per acabats els treballs corresponents a la renovació de les voreres i del paviment, així com als canvis en l’enllumenat, en una actuació que ha suposat una inversió de 142.000 euros i que ha estat finançada íntegrament pel Consell Insular de Menorca dins el marc de regularització de places turístiques. Pel que fa a la segona actuació, afecta bàsicament a la xarxa de clavegueram, amb la renovació total d’un tram que feia anys que estava ocasionant molts problemes i ha tingut un pressupost de 47.257,99 euros que han estat finançat íntegrament per l’Ajuntament.

Com ha quedat dit, els dos projectes s’han tancat aquest dies després que s’hagin executat durant l’hivern, i tot plegat dins la voluntat de l’equip de govern de seguir adequant la imatge i les infraestructures de les urbanitzacions.
Entrant en més detall en les reformes dutes a terme, la zona asfaltada, d’uns 7.810 m2, ha estat la corresponent a l’avinguda dels Delfins, entre el carrer d’es Canal i la plaça Espanya, i la mateixa avinguda al sector Farragut. Quant a la il·luminació, en aquesta mateixa zona s’han substituït els 50 punts de llum, amb la instal·lació de noves lluminàries i la instal·lació de 7 nous punts de llum amb les corresponents columnes i lluminàries tipus LED. De la mateixa manera, al sector Farragut-Torre del Ram s’han finalitzat les voreres entre el carrer Salamanca i l’hotel Farragut, eliminant també les barreres arquitectòniques. Finalment, s’ha procedit a la senyalització horitzontal i vertical i s’han instal·lat diverses papereres.

Pel que fa a la xarxa de clavegueram, s’ha renovat la corresponent a un tram de 218 metres de l’avinguda dels Delfins, concretament el que condueix les aigües residuals de davant de l’entrada principal dels Apartaments Los Lentiscos fins a l’estació de bombament de l’Abaqua, que es trobava en molt males condicions i que en els darrers anys havia estat objecte de diversos arranjaments puntuals degut als continus embussaments de la xarxa, especialment durant la temporada turística. Els treballs han inclòs la col·locació d’un col·lector nou i s’han executat prèviament a l’asfaltat de la zona.

 

Finalitzen les obres de renovació de l’asfalt, les voreres, l’enllumenat i el clavegueram a la urbanització Torre del Ram