Red Eléctrica Española respon a les demandes de l’Ajuntament de Ciutadella i re-asfalta al complet els trams afectats pel cable elèctric

L’Ajuntament de Ciutadella ha aconseguit fer sentir la seva veu davant la Red Eléctrica Española (REE), que ha escoltat les demandes del consistori referents al re-asfaltat dels camins afectats per la canalització del cable elèctric que ha de connectar Mallorca i Menorca. 

Cal recordar que REE està duent a terme tasques d’asfaltat de camins en els trams afectats, i que, des de l’Ajuntament de Ciutadella, tant l’alcaldessa Joana Gomila com el regidor delegat de Camins Rurals, van fer arribar a la Red Eléctrica Española en repetides ocasions (tant per escrit com en diferents reunions) la demanda del consistori en el sentit que es re-asfaltés la totalitat del paviment dels camins, i no només la franja afectada per la canalització. Finalment, la REE ha estat sensible a aquestes peticions de l’Ajuntament i s’està re-asfaltant la totalitat del camí, de paret a paret.

En aquest sentit, cal remarcar que ha estat especialment problemàtic el camí de Sant Joan de Missa, perquè es tracta d’una via que durant l’estiu suporta un tràfic molt intens de vehicles que volen accedir a les platges del sud de l’illa. Aquest fet va complicar la situació, degut a l’estat del paviment després de l’apertura de les síquies. Finalment, i segons el calendari previst per la REE, durant els propers dies es procedirà a l’asfaltat d’aquesta via.

Al final, quan hagin finalitzat els treballs, es calcula que seran més de 6km de camins els que s’hauran asfaltat de nou, repartits entre el Camí Son Vives, s’Hort de Ses Taronges i Sant Joan de Missa.

Red Eléctrica Española respon a les demandes de l’Ajuntament de Ciutadella i re-asfalta al complet els trams afectats pel cable elèctric