Un nyap d’informe per a justificar un PTI fet a la carta

Segons publica avui el diari Ara Balears, l’estudi socioeconòmic que serveix de base científica i argumental per a la revisió del model territorial de Menorca, que en aquests moments es dur a terme a través de la Norma Territorial Transitòria, és un text copiat parcialment d’altres informes i documents que, en molts casos, res tenen a veure amb la realitat de Menorca.

De fet, és l’esmentat estudi, que encara es pot consultar a la pàgina web del Consell de Menorca, el que fa un repàs de les dades econòmiques més significatives de la darrera dècada i fixa l’objectiu d’una revisió del Pla Territorial de Menorca més enllà del que ja preveia la norma, la seva revisió i actualització deu anys després, termini que precisament s’ha complert fa poc.

El PSM Més per Menorca considera un “insult i menyspreu” als menorquins que un estudi científic que ha definir les claus d’una reforma territorial sigui un document plagiat d’altres documents aliens a la realitat menorquina. El plagi posa de manifest el poc rigor del treball, i sobretot el poc interès en una anàlisi acurada de la realitat per tal que la seva modificació respongui als interessos del conjunt de la societat menorquina. “Sembla més un document per omplir l’expedient i donar vernís científic a un catàleg d’interessos privats, i per ara amagats”, diu la consellera Maite Salord.

És per açò que els menorquinistes demanen que demà a la Comissió d’Urbanisme el Govern expliqui l’origen i la gestació de l’esmentat informe. Concretament, Maite Salord, considera que cal saber clarament qui va encomanar l’informe, amb quines premisses es va fer la comanda, quin cost va tenir el treball (si és que n’ha tingut) i com es va elegir l’equip redactor. I en aquest sentit, Salord, considera que “l’equip de govern del Consell de Menorca demà hauria de venir amb tots el registres d’entrada i sortida corresponents, que expliquin la implicació i la responsabilitat del Consell amb “aquest nou nyap”. Per la seva banda, la consellera menorquinista ja ha sol·licitat l’expedient de contractació.

Per altra banda, el PSM Més per Menorca considera que l’equip redactor de l’Informe també hauria d’explicar la seva versió, i per açò creu que el Consell ha de sol·licitar a la UIB l’obertura d’una investigació per a dilucidar els fets.

Finalment, els menorquinistes lamenten que la norma territorial -el PTI- que va suposar una fita històrica per a l’illa quant a rigor científic i consens social, exemple de gestió integrada del territori, s’estigui pervertint i convertint en un instrument al servei d’interessos privats i obscurs; i insten a Tadeo a complir amb el previst: revisar el PTI amb diàleg i rigor a favor del benestar i la sostenibilitat de Menorca.