Aconseguim que, per una vegada, la ciutadania pagui un preu just per l’expropiació d’uns terrenys a Ciutadella

Des del PSM-Més per Menorca hem rebut amb satisfacció la sentència el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears donant la raó a l’Ajuntament de Ciutadella en el procés d’expropiació forçosa d’uns terrenys pròxims al Polígon Industrial.

El TSJIB ha fallat favorablement a l’Ajuntament pel que fa a la valoració d’una parcel·la de 29.443 m² ubicada davant el camp municipal del SAMI i qualificada urbanísticament com a zona d’equipament públic amb ús docent i/o esportiu. La sentència ha desestimat el recurs contenciós administratiu interposat per la part recorrent, que sol·licitava que es valorés la parcel·la en 14.528.973’48€, en contra dels 1.124.074,85€ que havia valorat l’Ajuntament. Tot i que la sentència no és ferma, aquesta descarta la idea que la parcel·la formi part de la trama urbana i posa en evidència la insuficiència de serveis públics bàsics existents.

En qualsevol cas, des dels PSM-Més per Menorca valorem molt positivament el fet que, per una vegada, i esperem que serveixi com a precedent, la ciutadania pagarà un preu just per l’expropiació d’uns terrenys. Una fita que cal atribuir, d’una banda, a l’alcaldessa Joana Gomila i als dos regidors directament implicats en el tema, Pere Fiol i José López, que pertanyen al nostre partit; i de l’altra, a tots els tècnics i personal municipal que han participat en la defensa de la causa, sense els quals no hauria estat possible defensar amb èxit la causa davant els tribunals.