Adjudicades les obres de reforma i millora de les voreres i de l’enllumenat d’un tram de l’avinguda del Mar, a Son Oleo

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar aquest dimecres l’adjudicació de les obres de reforma i millora d’un tram de voreres i de l’enllumenat de l’avinguda de la Mar, a Son Oleo.

L’adjudicació s’ha fet amb un pressupost de 30.000 euros, amb els quals s’escometrà una actuació que inclou el moviment de terres, la pavimentació i la construcció de les voreres, a més de la instal·lació de la xarxa de baixa tensió i l’enllumenat públic.

El tram afectat, de l’avinguda del Mar al carrer Mestre Vives, presentava serioses mancances, i de fet aquesta projecte que ara s’executarà havia estat llargament reivindicat pel veïnat, en tractar-se d’una zona molt transitada en ser molt propera al casc antic de Ciutadella, un àrea de passeig per a molta gent i que dona accés directe al port comercial.

Adjudicades les obres de reforma i millora de les voreres i de l’enllumenat d’un tram de l’avinguda del Mar, a Son Oleo