Llum verda a l’aprovació inicial de l’estudi de detall presentat pel Ministeri de Justícia sobre el nou edifici dels Jutjats de Ciutadella

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha donat llum verda aquest dimecres a l’aprovació inicial de l’estudi de detall que ha presentat el Ministeri de Justícia al voltant de la parcel·la municipal on s’ubicaran els futurs Jutjats de la ciutat.

L’estudi aprovat  contempla que els Jutjats de Ciutadella ocuparan la parcel·la S5 del Pla Especial del Sistema General d’Equipaments de l’àmbit de Santa Rita. La nova construcció vindrà a donar resposta a les mancances i deficiències de les actuals dependències judicials dels jutjats de primera instància i instrucció centralitzants en un únic edifici. Ajuntament i Ministeri coincideixen en assenyalar la parcel·la escollida com la idònia, tant per la seva superfície com per la seva ubicació.

Es tracta d’una parcel·la situada a la zona de Santa Rita.Té una superfície de 6.583,49 m2. El projecte del nou jutjat preveu un únic edifici de planta baixa (2.503,86 m2 de superfície construïda) i pis (2.503,86 m2), amb dues plantes de soterrani (2.193,60 m2 i 1.041,98 m2) i coberta plana. Inclou un pati central obert que dóna il·luminació i ventilació natural als espais de circulació i estada previs a les dependències dels jutjats, organitzant les circulacions de públic entorn d’ell. Una part dels soterranis queda fora de la vertical de les plantes sobre rasant. És la part dedicada a aparcament que, per seguretat, en els edificis judicials no es construeixen sota de l’edifici.

Ara, l’estudi de detall se sotmetrà a informació pública durant el termini de 30 dies, estant disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament la documentació completa. De la mateixa manera, durant aquest mateix període se sol·licitaran els informes corresponents al Departament d’Economia i Territori i al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, així com a l’Institut Balear de la Dona del Govern de les Illes Balears.

Llum verda a l’aprovació inicial de l’estudi de detall presentat pel Ministeri de Justícia sobre el nou edifici dels Jutjats de Ciutadella
Llum verda a l’aprovació inicial de l’estudi de detall presentat pel Ministeri de Justícia sobre el nou edifici dels Jutjats de Ciutadella