El PSM-Més per Menorca insta al Govern espanyol a alliberar el romanent de tresoreria de les entitats locals

El PSM-Més per Menorca insta al Govern espanyol a alliberar el romanent de tresoreria de les entitats locals per tal de fer front a la crisi sanitària i a gestionar-lo des d’on més es coneix la realitat municipal, que són els consistoris.

Des de la formació s’entén que, en aquests moments d’estat d’alarma, és fonamental que l’Ajuntament de Ciutadella, i totes les entitats locals, tinguin autonomia a l’hora de disposar lliurement del seu romanent de tresoreria i de gestionar-lo, una posició que xoca amb la de l’Estat, que ha obert la possibilitat de destinar part del superàvit de 2019 (fins un màxim d’un 20%) a finançar despeses destinades a Serveis Socials, sempre i quan tinguin com a destí pal·liar els efectes negatius del COVID-19. Des del PSM, es demana la lliure disposició del romanent per atendre les despeses extraordinàries provocades per l’estat d’alarma, tant a Serveis Socials, com a qualsevol altre servei que se’n pugui veure afectat, com són la intensificació de la neteja de carrers i places, o la desinfecció de locals i instal·lacions municipals, així com a mesures destinades a reactivar l’economia local.

Cal remarcar, a més, que des del PSM ja s’ha manifestat en repetides ocasions la necessitat de derogar (o flexibilitzar) la Llei d’Estabilitat Pressupostària (Llei Montoro). De fet, ja ha portat al Ple dos propostes en aquest sentit, unes propostes que, atesa l’especial situació actual, creu més necessàries que mai que s’apliquin.

Cal tenir en compte, a més, que el PSM-Més per Menorca considera del tot insuficients les mesures econòmiques anunciades per l’Estat davant les situacions socials d’emergència generades per la crisi, entre les quals figura la mobilització de fons mitjançant les comunitats autònomes. La formació considera que aquestes mesures van en contra de l’autonomia de les administracions que més a prop són de la realitat social, com són els ajuntaments, que coneixen de primera mà la situació i que han de treballar plegats sota la coordinació del Consell Insular de Menorca per tal de gestionar la situació de la manera més adient.

Així ho han fet saber, també, tant la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) com la FEM, en un escrit adreçat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, un document que compta amb el suport de tots els ajuntaments i on es demana flexibilitzar les regles fiscals d’estabilitat pressupostària i sostre de despesa que permetrien als ajuntaments disposar dels més de 600 milions d’euros per fer front a la crisi.

El PSM-Més per Menorca insta al Govern espanyol a alliberar el romanent de tresoreria de les entitats locals