“Al·lucinam amb el PP i el PTI. Adjudicarà la revisió del PTI a la mateixa empresa que el va redactar encara que la Consellera va dubtar que haguès fet una feina rigorosa i seriosa”

El PSM Més per Menorca sempre ha valorat el PTI com una eina imprescindible per dur a terme un ús sostenible i ordenat del territori que dóna valor diferencial a la nostra illa. Es tracta de dimensionar el nostre territori perquè vivim del paisatge i, lògicament, necessitam mecanismes de control per preservar el medi ambient perquè l’economia, lligada a l’ecologia, augmenta la qualitat de vida del ciutadà.
En aquest sentit, hem defensat que el que s’havia de fer era revisar-lo, tal i com era preceptiu, el 2013, per corregir els errors que s’hi ha detectat, de forma oberta i participativa, tal com es va fer la seva redacció. Per això, celebram que, finalment, el PP hagi optat pel camí més lògic, tot i que hagi perdut dos anys i mig de mandat i hagi gastat milers d’euros en assessors que no han servit per res. No podem oblidar que, cada any, el PP ha pressupostat 120.000€ per “Projecte PTI”.
Maite Salord, no obstant, comenta que “ m’he quedat petrificada quan he llegit que el Consell agafaria el mateix equip redactor que va redactar el  PTI del 2003, després d’anys de campanya del PP en contra d’aquest PTI, de com es va fer i redactar, de les declaracions ambigües de la nova Consellera d’ordenació del territori davant  a unes declaracions d’un enginyer de Ciutadella referides a falta de documentació, absència d’estudis originals i errors en la redacció, i segons alguns mitjans, afirmant que “la justificación de determinadas áreas de protección del PTI es, cuanto menos, mejorable». (…)«es necesario y urgente corregir defectos de justificación e incluso algunas inclusiones en suelo protegido que en el plan vigente carecen de fundamentación técnica, que es la base de la ordenación territorial»”.
Els menorquinistes consideren que el PP ha actuat de forma irresponsable en tot aquest tema. “No podem oblidar que el PP va optar per articular tot un discurs polític entorn de les maldats del PTI com a culpable de la crisi econòmica a Menorca (però a la resta del món que no tenen aquest PTI, qui és el culpable?), per després, quan fa dos anys i mig que governa, no fer res.El PP menorquí, cegat per desprestigiar la norma territorial que va permetre salvar Macarella o Es Barranc d’Algendar, hagués estat capaç d’afirmar qualsevol cosa per vincular crisi i PTI”. Després de tot això, des del PSM Més per Menorca consideren que el PP va fer una campanya ferotge prometent una cosa que ells sabien amb anterioritat que era impossible pels terminis legals necessaris: modificar el PTI en 6 mesos.
Durant aquests més de 2 anys i mig de govern del PP, a part de fer d’oposició de l’oposició tal i com hem denunciat infinitat de vegades, el PP ni ha modificat el PTI, ni ha creat encara aquest invent de la NTT, ni ha creat llocs de feina, ni ha reactivat l’economia, …. res de res. I això que, l’octubre del 2011, el president Tadeo va dir:
“El presidente del Consell de Menorca prevé que el equipo de gobierno insular conseguirá llevar a cabo la modificación puntual del PTI a principios de año (ho afirmava l’octubre del 2011, en un comunicat oficial), a más tardar. “Nuestro objetivo con esta acción es generar puestos de trabajo”, explica.”
Els menorquinistes recorden, que baix el seu parer, l’actuació del PP ha estat un despropòsit total:
1-Va intenta que el PTI es modificàs des de Mallorca a través d’unes esmenes al Decret llei de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, cosa que els serveis jurídics del GB no van acceptar, la qual cosa va suposar que el conseller Huguet i el president Tadeo fessin el ridícul més clamorós de fer pronunciar els ajuntaments de l’illa sobre la proposta del CIM i plantejar-la a associacions empresarials, etc, per després veure com el PP de Mallorca la rebutjava sense contemplacions.
2-Proposen la NTT, que apareix per primera vegada en el nostre ordenament territorial amb la llei 7/2012, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. Una norma que, com diu la DA9a, “faculta al Consell Insular de Menorca perquè pugui aprovar una norma territorial transitòria que desplaci la regulació del Pla territorial insular i vinculi el planejament urbanístic de l’illa”. És a dir, no és una modificació puntual, sinó un nou PTI sense les garanties d’un PTI, redactat evitant les garanties pròpies de qualsevol norma territorial, reduint al mínims els terminis d’informació per part d’ajuntaments, Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de participació ciutadana,…. per exemple.
3-Eliminen, a punt de vèncer, el termini d’un any perquè no la tenien enllestida. Creen una norma transitòria “sine die”. Transitòria vol dir “poc temps”. És una NT de termini indeterminat, i qui sap quant de temps és açò: 5, 10, 20, 30 anys? De moment, ja duim més de dos anys rallant del tema sense cap resultat.
Des del PSM Més per Menorca, consideren que el PP avui torna a rallar de la modificació del PTI per tapar el fracàs en la redacció de la Norma territorial i l’urbanisme a la carta que pretenien dur a terme. No obstant, des del PP, segueixen plantejant la modificació del PTI amb un argument, una vegada més, fal·laç que, en aquestes alçades, ja no hauria d’enganyar ningú: modificar el PTI durà llocs de feina. Només cal recordar els arguments similars com aquests han venut , per exemple, grans infraestructures com  l’ampliació faraònica de l’aeroport, que ni ha portat més visitants ni, molt manco, ha servit per solucionar l’etern problema del transport a l’illa. Fins i tot, ni l’augment de turistes aquest estiu s’ha traduït en una major ocupació. La millor temporada turística de la història de Menorca no ha tingut un impacte significatiu ni en l’atur ni en el creixement. Mai les platges havien estat tan plenes i la crisi no ha fet més que empitjorar.