#Ambtu AVANÇAM per Ciutadella

Article d'opinió - Oriol Baradad

#Ambtu AVANÇAM per Ciutadella

L’any 2015 el PSM Més per Menorca es presentava a les eleccions municipals de Ciutadella amb l’objectiu de poder capgirar l’Ajuntament i canviar les males dinàmiques que fins en aquell moment hi havia degut als diferents governs inestables del PP.

Els resultats electorals del 2015 van fer que  aquella proposta de canvi de la qual vaig ser partícip fos una realitat i que el PSM Més per Menorca fos la primera força política a Ciutadella. Van ser quatre anys molt durs i de molta feina ja que la situació en què es trobava l’Ajuntament era molt dolenta, però durant aquella legislatura es va aconseguir capgirar determinades situacions.

L’any 2019 el PSM Més per Menorca es va presentar a Ciutadella amb l’objectiu de fer feina per seguir endavant amb els projectes engegats durant la legislatura anterior i poder seguir refermant el projecte polític iniciat quatre anys enrere. L’any 2019 la ciutadania va tornar a confiar en el PSM Més per Menorca i durant aquests últims quatre anys s’ha seguit duent a terme el canvi i el projecte iniciat l’any 2015.

Durant dues legislatures el PSM Més per Menorca ha encapçalat l’equip de govern de Ciutadella, ha donat una estabilitat a l’Ajuntament que mai no havia tingut i ha tirat endavant tot un seguit de polítiques que han millorat la nostra ciutat. Durant aquests vuit anys s’han dut a terme projectes com la reobertura del Teatre des Born, la conversió de Can Saura en el museu de la Ciutat, la instal·lació de plaques solars a molts edificis municipals, la cessió de terrenys municipals per construir els jutjats, la millora de l’intercanviador d’autobusos, la millora de l’asfaltat dels camins rurals i de molts carrers, l’augment dels recursos destinats als serveis socials, la millora de l’arbrat de la ciutat, el canvi de la gespa dels camps de futbol, la centralització de serveis municipals, la millora de la transparència municipal, la recuperació del Castell de Sant Nicolau, la cessió de locals municipals a entitats i associacions diverses, la millora de l’enllumenat públic, el sanejament de la situació econòmica de l’Ajuntament, la renovació de parcs infantils, l’augment de les zones d’aparcament de la ciutat, etcètera.

Tot i la feina feta encara en queda molta per fer. Per açò, el PSM Més per Menorca es presenta a les eleccions d’aquest 2023 amb un molt bon equip encapçalat per na Maria Jesús Bagur que té l’objectiu de seguir avançant per millorar la nostra ciutat. En la situació que actualment es troba la ciutadania és molt important que es generin polítiques que ajudin a millorar la vida de les nostres persones grans i per això s’han de crear noves places per a persones amb dependència, tenint en consideració que és important que es dugui a terme l’ampliació del geriàtric municipal i del centre de dia. També serà molt important poder sol·licitar l’ampliació dels serveis d’atenció sanitària que s’estan oferint al centre de salut Canal Salat, ampliant les instal·lacions existents o construint un nou centre de salut. L’Ajuntament també ha de treballar per poder cedir terrenys per a la construcció d’una residència i d’un centre polivalent per a persones amb diversitat funcional física a Ciutadella.

Per tal de seguir amb algunes de les mesures preses durant les dues legislatures anteriors pel que fa a la mobilitat és molt important que es pugui millorar la circulació en les zones interiors, creant noves bosses d’aparcament de vehicles i augmentant les places ja disponibles a les zones de Dalt Sa Quintana, Santa Rita, Pintor Torrent i Canal Salat, però sobretot és molt important poder recuperar la Plaça des Born i el Camí de Baix per a vianants.

Està clar que aquestes dues legislatures han estat molt productives a nivell d’infraestructures culturals, però s’ha de seguir avançant. És molt important poder construir un nou equipament cultural que doni cabuda als serveis municipals de la banda i de l’escola de música i arts escèniques.

Per potenciar la pràctica esportiva com a base del benestar físic s’han d’executar el projecte de millora del pavelló municipal i el projecte de la pista d’atletisme i s’ha de treballar pel canvi d’ubicació de les pistes de pàdel. També serà important tirar endavant amb projectes de millora d'infraestructures i de pavimentació dels carrers i dels camins rurals i continuar implantant instal·lacions d’energies renovables. I serà imprescindible seguir amb les campanyes de detecció de fuites d’aigua i renovar la xarxa d’aigua potable i clavegueram.

Una altra tasca important de l’Ajuntament de Ciutadella serà la de cooperar amb altres administracions per treballar i aconseguir millores en aquelles àrees en les quals l’Ajuntament no té competències directes. Serà molt important fer feina amb el Govern de les Illes Balears i amb el Consell Insular de Menorca per tal que es puguin dur polítiques per millorar l’accés a l’habitatge, controlar el lloguer vacacional, regular els preus dels habitatges, etcètera.

Durant aquests vuit anys el PSM Més per Menorca ha donat estabilitat al municipi i a l’Ajuntament liderant l’equip de govern per haver estat la força més votada. És molt important continuar garantint la pluralitat fent una gestió municipal propera i efectiva i també és molt important seguir reforçant la participació ciutadana fomentant el teixit associatiu com a motor de dinamització del Projecte de Ciutat. Des del PSM Més per Menorca seguirem garantint que la gestió econòmica continuï sent responsable, eficient, honesta i transparent i donarem compte del destí del pressupost municipal a la ciutadania.

Per tot açò, l’equip de feina que presenta el PSM Més per Menorca, encapçalat per na Maria Jesús Bagur, és la millor opció perquè Ciutadella segueixi avançant per bon camí. És un gust per a mi poder tornar a formar part de la llista electoral que ella encapçala. Ara hem de seguir avançant i ho hem de fer amb tu.

 

Oriol Baradad i Baldomà.

Notícies relacionades