Article opinió – Laura Anglada – “Una ciutat educadora dona oportunitats per ser una societat més forta i feliç”

Les persones, a vegades, només necessitam que ens donin una oportunitat per demostrar-nos a nosaltres mateixos i demostrar als altres que som capaços i que podem aconseguir un propòsit. A vegades només necessitam que algú confiï amb nosaltres per conèixer les nostres pròpies capacitats i adonar-nos que aquestes ens poden obrir noves portes. Aquesta oportunitat que tothom necessitam un moment o altre de la vida i a la qual tothom hi tenim dret, en el cas de persones que viuen una situació de vulnerabilitat, pot ser un motor revulsiu per sortir i combatre o, al menys, alleugerir aquesta vulnerabilitat. Pot ser un factor determinant en les seves vides. I una ciutat educadora, on tothom s’implica en el devanir d’aquesta i en l’educació de la ciutadania, s’ha demostrat més propicia per generar aquestes oportunitats i per combatre la vulnerabilitat de certs col·lectius entre tothom.

El projecte UN ESTIU DE PROFIT, n’és una mostra, de ciutat educadora i de noves oportunitats pels més vulnerables. Es un projecte que fa dos estius que l’Ajuntament de Ciutadella impulsa i que té per objectiu donar una oportunitat de formació i ocupació durant l’època estival a joves de 14 i 15 anys, que viuen situacions de vulnerabilitat familiar i personal. Són joves que estan en risc d’exclusió social per situacions com el fracàs escolar, problemàtica familiar, consum de substàncies tòxiques, aïllament social, manca de recolzament familiar per incompatibilitat de vida familiar amb vida laboral, etc. A través d’aquest projecte, se’ls ha ofert a aquests joves una oportunitat d’ocupar-se en una empresa, entitat o servei públic de l’ajuntament, per aprendre i formar-se en un ofici, alhora que adquirir hàbits com la puntualitat, l’organització, la responsabilitat i l’autoestima.

Per la posada en marxa del projecte ha resultat imprescindible la implicació i col·laboració de certs agents socials (empreses, entitats i serveis públics) que s’han ofert per ocupar i formar els joves en un ofici (com reparació de velos, tenir cura de la higiene d’animals, mecànica de cotxes, manteniment d’instal·lacions…) tot dedicant el seu temps i el seu compromís social per acompanyar-los i ajudar-los. 

El resultats han estat que en acabar l’estiu els joves que hi han participat (aquest any han estat deu), s’han sentit útils, valorats, que tot i les circumstàncies i la vulnerabilitat que viuen, són capaços d’aconseguir coses positives. S’han sentit que han format part d’un equip que els hi ha agraït i valorat la seva implicació i responsabilitat que han demostrat. Per uns moments, s’han sentit empoderats, fet que segurament no canvia les seves circumstàncies però els motiva a seguir amb més autoestima i confiança en un futur millor i els dona eines per fer-ho amb més autonomia. I aquest és un dels grans valors d’aquest projecte, el benestar emocional que ha generat en aquests joves, tant necessari per ells i pel seu futur així com ho és per tothom.

Des de les meves ulleres de sociòloga, aquest projecte concentra tots els trets d’un projecte de ciutat educadora, on la implicació i aliança entre tothom, fa possible una oportunitat per contrarestar la vulnerabilitat d’una societat.

Les administracions públiques, en aquest cas, l’ajuntament com la més propera a la ciutadania, poden i han d’oferir uns recursos per facilitar que aquella personeta tengui unes altres opcions de vida. Han de pensar polítiques encaminades en aquest sentit i n’han de ser les impulsores. En aquest projecte, l’ajuntament no sols l’ha impulsat sinó que ha seguit acompanyant els joves durant tota aquesta experiència amb el suport de l’equip tècnic de serveis socials.

Els agents socials, amb la seva implicació en aquestes polítiques, fan realitat aquestes oportunitats de vida. I cal remarcar que amb la seva implicació, no sols han transmès als joves uns coneixements tècnics sobre un ofici que potser aprofitaran i després seguiran estudiant. També han transmès uns valors humans als joves i a la resta de societat com la solidaritat, l’altruisme, la proximitat i un carinyo sense judicis, així com el missatge que no estan sols i entre tots ho podem aconseguir. Per açò, aquests agents socials són veritables agents educadors i donen força al model de ciutat educadora amb el que l’Ajuntament de Ciutadella està compromès des de l’any 1999 que es sustenta en el fet que entre tots i totes feim la ciutat i tots els agents socials, no sols les escoles, també poden educar.

L’aliança i col·laboració entre administracions i agents socials ha fet que UN ESTIU DE PROFIT sigui un veritable projecte de ciutat educadora i un motor revulsiu per combatre la vulnerabilitat social i generar alternatives.

Perquè la vulnerabilitat d’alguns, ens fa vulnerables a tota la societat. I cal recordar que la vulnerabilitat social no es tria.  Es com el color de la pell, és com el país on neixes, es com el pare i mare que tenim…Però a diferència del color de la pell, la vulnerabilitat social és pot transformar i pot donar peu a unes noves circumstàncies que facin possible que aquella persona pugui ser forta i feliç.

I una ciutat educadora, dona oportunitats perquè tothom pugui ser més feliç. Gràcies a tothom que ho heu fet possible.