Bauzá perd la petició de l’Ajuntament de Ciutadella perquè es compleixi l’ordenança d’horaris al port

El Govern diu (s’adjunta resposta) que mai ha rebut la comunicació de l’Ajuntament de Ciutadella amb registre de sortida 715, de 15 de gener del 2013, en la qual se l’informa de la modificació de l’ordenança reguladora dels horaris dels establiments d’oferta turístics, i es demana que s’apliquin els mateixos horaris al port de Ciutadella, competència de Ports de les Illes Balears, per evitar conflictes.

port

Aquesta resposta es produeix després de què el diputat Nel Martí es queixàs al Parlament perquè el conseller de Turisme, alhora responsable de la Direcció General de Ports i de l’ens Ports de les Illes Balears, respongués que no havia rebut cap comunicació de l’Ajuntament de Ciutadella quan en realitat no era així. Les comunicacions havien arribat al Conseller a través de la DG de Ports i no de Ports de les Illes Balears. (S’adjunta la queixa i els documents enviats amb el segell del Govern tal qual s’han rebut).

En qualsevol cas, més enllà de l’anecdota ara el fet és que el Govern diu que no ha rebut una comunicació amb registre 715, tot i que l’Ajuntament disposa de l’acús de rebut sellat pel Govern. Per tant, el Govern l’ha rebuda, però l’ha perduda o la ignora.

S’aplica l’ordenança a la zona del port de Ciutadella? No. La gran pregunta ara és, no serà que el Govern es fa el “perdut” perquè no vol aplicar l’ordenança de Ciutadella, quan és una petició feta pel plenari de l’Ajuntament?

Per a Nel Martí, el Govern i Ports de les Illes Balears haurien de respectar els criteris marcats per l’Ajuntament a través dels quals es defineix el model de ciutat i el marc de convivència que ha de regir la ciutat. “Bauzá, ja sigui perquè ha perdut els papers o perquè els ignora, no ho fa”.

Comunicacions a l’Ajuntament de Ciutadella

Queixa presentada