Consellera Riera: “o fa cas al Consell Escolar, o haurà de dimitir”

Nel Martí: “No es pot gestionar contra tot i contra tothom. La comunitat educativa no vol ni TIL ni LOMQE, vol pacte educatiu i diàleg, dues coses per a les quals el PP és incompetent”

El Consell Escolar de les Illes Balears, en sessió plenària, ha rebutjat els informes oficials sobre els Decrets i Ordres que estableixen i despleguen els currículums d’ESO i Batxillerat que la Conselleria vol implantar pel curs que ve.

Amb 17 vots a favor i 12 en contra s’ha aprovat l’informe alternatiu que exigeix l’ajornament de l’aplicació de la LOMQE (amb el desplegament dels currículums), ja que no hi ha hagut temps per a fer-ne un estudi adequat i suficient, i les conseqüències sobre les comunitats educatives (alumnes, docents i centres en general) podrien provocar un caos organitzatiu.

marti i riera

El diputat del Grup MÉS Nel Martí afirma: “La votació d’avui posa en evidència la distància entre l’administració i la comunitat educativa. Ni TIL ni LOMQE, la comunitat educativa el que vol és un pacte educatiu i diàleg, dues coses per a les quals el PP és incompetent”. I ha assenyalat que la consellera Riera té dues opcions: “O fa cas al Consell Escolar, o si no hauria de dimitir. No es pot gestionar contra tot i contra tothom”.

El Grup MÉS coincideix amb el Consell Escolar en la necessitat d’ajornar la implementació de la LOMQE ja que el temps no permeten una adequada organització del proper curs.