Consideram inadequat que es torni als productes químics, en la fumigació aèria i descartin altres opcions manco agressives en una illa reserva de biosfera

Consideram inadequat que el Govern i el Consell tornin als productes químics, en la fumigació aèria, per combatre la processionària del pi i descartin altres opcions manco agressives en una illa reserva de biosfera

Demanarem al conseller Villalonga sobre el motiu del canvi de criteri, en un debat que semblava tancat, i que ens doni garanties de la seva innocuïtat, com els productes biològics, per a les persones i resta d’espècies

Helicòpter fumigant (2006)

 

Des del PSM Més per Menorca som conscients de les conseqüències que ha tingut i té la processionària sobre els pins, sobre la massa forestal i, sobretot sobre els pins joves, i les al•lèrgies que pot provocar en les persones i animals domèstics que hi tenguin contacte, com també som conscients de l’impacte que hi ha, per tant, sobre la indústria forestal de Menorca.
Sabem que aquesta és una plaga de caràcter cíclic i difícil d’eliminar. De fet, des del 2002 s’estan aplicant plans d’actuacions integrals, com en molts altres territoris mediterranis, amb puntes molestes, més pronunciades en territoris relativament càlids, com la nostra illa, on no s’assoleixen baixes temperatures gaire sovint, que la podrien limitar naturalment. A més, és una plaga difícil de predir a causa del fet que el cicle de vida de l’ insecte es veu afectat per les condicions climatològiques i ambientals i això fa que es donin diferents graus d’intensitat d’atac de la plaga d’un any a un altre.
Fins ara, i en molts moments de les actuacions dutes a termes en els diferents plans i plans de xoc per al control integral de la processionària del pi des del 2002, es va optar per productes biològics, en fumigacions aèries, fabricat a base de toxines i espores de la bactèria Bacillus thuringiensis. La substància no resulta tòxica per als mamífers, abelles o altres grups d’animals i és innòcua per a les persones. Fins avui, està considerat com un insecticida biològic selectiu que actua únicament sobre les larves de lepidòpters.
No obstant això, hem llegit amb preocupació que Govern Balear i Consell Insular de Menorca tornen a emprar productes químics per combatre la processionària, tornant a obrir un debat que fa anys es va tancar a favor de l’ús de productes biològics més respectuosos amb els ecosistemes boscosos. En aquest sentit, com ja hem dit, no podem oblidar que el risc més gran de l’ús de productes químics és l’afectació a altres insectes inofensius, com poden ser les abelles. De fet, els estudis fets fins ara apunten en aquesta direcció.
És per aquest motiu que, en el Ple de setembre del Consell Insular de Menorca, la portaveu del PSM Més per Menorca demanarà explicacions, a través de preguntes, al conseller Villalonga sobre aquest canvi de criteri. Un canvi de criteri que és especialment preocupant en una illa que és Reserva de Biosfera i que, per tant, hauria de ser exemple d’actuacions respectuoses amb l’entorn, en aquest cas, els ecosistemes boscosos.
Com afirma la consellera Maite Salord, “som conscients que no és tema de fàcil solució però no podem acceptar que, amb l’excusa d’una major efectivitat, es duguin a terme actuacions que posen en perill els ecosistemes de l’illa.”