Demanam restablir l’atenció presencial a Ciutadella de l’Agència Tributària de les Illes Balears, la Fundació Balear d’Atenció a la Dependència i l’IBAVI

Demanam restablir l’atenció presencial a Ciutadella de l’Agència Tributària de les Illes Balears, la Fundació Balear d’Atenció a la Dependència i l’IBAVI

El PSM Més per Menorca presenta al Ple de juny una proposta per garantir una atenció presencial i permanent a Ciutadella de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), la Fundació Balear d’Atenció a la Dependència i l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI).

El grup municipal menorquinista presenta una moció per instar al Govern de les Illes Balears a recuperar l’atenció ciutadana d’aquests i altres serveis amb l’objectiu d’atendre i acompanyar als veïns i veïnes de Ciutadella en les diferents tasques de gestió i tramitació administrativa. “Tots aquests serveis són competència directa del Govern balear i es presten de manera presencial i durant tot l’any a Maó, la qual cosa implica que la ciutadania de la resta de l'illa s’ha de desplaçar a aquest municipi per ser atesa”, subratlla M. Jesús Bagur, portaveu del PSM Més per Menorca.

En aquest sentit, la portaveu recorda a l’actual equip de govern que en el cas de l'ATIB, actualment “només atén presencialment durant el mes de juny, per mor de la campanya de la renda, a l’espai municipal de la Casa de Cultura”.

Pel que fa a l'Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), que depèn de la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat, va deixar d’atendre durant uns anys al municipi per manca d’espai i de disponibilitat de personal que es pogués desplaçar a Ciutadella. L’octubre de 2022, però, es va recuperar el servei, oferint un dia d’atenció presencial a unes dependències municipals, i ara s’ha ampliat amb un dia addicional.

Finalment, pel que fa a la Fundació Balear d’Atenció a la Dependència i els tràmits relatius a les prestacions de caràcter social gestionades per la Conselleria d'Afers Socials i Família, oferia el servei d’informació i tramitació de les diferents prestacions de dependència, discapacitat i famílies, a Ciutadella, a un espai de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca i que, actualment, s’ha deixat d’oferir per manca de personal que es pugui desplaçar a Ciutadella, la qual cosa implica que els ciutadans s’han de desplaçar a Maó per dur a terme tots els tràmits.

Atenció presencial i permanent a Ciutadella

D’aquesta manera, el partit menorquinista presenta una moció per a què l’Ajuntament de Ciutadella insti al Govern balear a dotar del personal i la infraestructura necessaris per prestar de manera presencial i permanent als veïns i veïnes de Ciutadella tots els serveis públics abans esmentats o qualsevol altre servei que sigui de la seva competència. “És indispensable que el Govern autonòmic compti amb unes dependències i personal propi a Ciutadella per garantir l’atenció presencial i permanent al municipi”, afirma la portaveu del PSM Més per Menorca i, afegeix, “ens trobam en un moment en què l'encariment del cost de la vida, la crisi de l’habitatge i l’envelliment de la població fan més necessaris que mai tots els serveis i ajudes que ofereixen la Conselleria d’Habitatge, la Conselleria d’Afers Socials, l’IBAVI o la Fundació Balear d'Atenció a la Dependència (com les ajudes al lloguer, renda social garantida, etc.). És imprescindible una atenció estable a Ciutadella que atengui cada dia de la setmana”, explica.

Un servei del qual també se’n beneficiarien la resta dels residents de la zona de ponent de l’illa com Ferreries i Es Migjorn Gran. “Malgrat que molts d’aquests serveis es poden fer també en línia, hem de tenir en compte que el perfil de persones que precisament requereix aquests serveis són justament els col·lectius més vulnerables o persones majors a les quals els resulta difícil la tramitació a través de les seus electròniques de l’administració -per mor de les conseqüències de la bretxa digital generacional-, així com el desplaçament fins a Maó, ja que moltes vegades necessiten de l’acompanyament de qualque altra persona”, acaba Bagur.

Pressió humana i seguretat a les platges

D’altra banda, el PSM Més per Menorca presenta dues mocions més, en primer lloc, per instar el Govern d’Espanya i AENA a renunciar a qualsevol projecte d’ampliació de l’aeroport de Menorca i de qualsevol inversió o reforma que pugui comportar un increment del trànsit aeri i, en conseqüència, de la pressió humana damunt l’illa. Alhora que a desistir del projecte de torre de control virtual a l’aeroport, i a construir, amb caràcter urgent, una nova torre de control física que resolgui les deficiències de l’obsoleta torre actual, a més que l’Ajuntament de Ciutadella insti el Consell Insular de Menorca a no afavorir amb polítiques de promoció turística un major increment del trànsit aeri amb destí a Menorca, atès que l’aeroport ja ha assolit el límit de la seva capacitat.

I, finalment, una proposta d’acord per garantir la seguretat a les platges reclamant al Govern de les Illes Balears la seva col·laboració amb l’Ajuntament de Ciutadella i la resta d’ajuntaments de les illes. L’actual normativa supramunicipal sobre el servei de salvament i socorrisme deixa en mans dels consistoris el tema del finançament per acomplir amb aquest servei. “Des del PSM Més per Menorca consideram que el més lògic és que el Govern balear col·labori econòmicament i ajudi els ajuntaments a assumir unes despeses que cal recordar que, alhora, beneficia també a través dels ingressos turístics al mateix Govern de les Illes Balears”, exposa la portaveu del partit menorquinista.