Demanarem una segona convocatòria d’ajuts del Programa Menorca, Música i Teatre

Demanarem una segona convocatòria d’ajuts del Programa Menorca, Música i Teatre, exhaurits abans de finalitzar el termini de presentació

En el Ple del Consell Insular de Menorca de dia 16 de juny de 2014, presentarem la següent proposta d’acord:

Menorca, Música i Teatre

El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Consell Executiu a aprovar, a proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, una segona convocatòria d’ajuts del Programa Menorca, Música i Teatre per a l’any 2014, amb un import, com a mínim, com el de l’any 2013, que era de 15.000€.

Cal recordar, en aquest sentit, que les bases del programa “Menorca, Música i teatre” del 2014, del Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca, es van aprovar en el Consell Executiu de dia 24 de febrer de 2014 i la concessió dels ajuts corresponents, en el Consell Executiu de dia 7 d’abril de 2014.

Abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, ja es va esgotar la partida pressupostària del programa “Menorca, Música i teatre” del 2014, que era de 14.000€, tal i com consta en l’acta del Consell Executiu: “3r. Atès que s’ha exhaurit el crèdit pressupostari abans de finalitzar el termini de presentació previst en la convocatòria, se suspèn la concessió de noves ajudes, la qual cosa s’ha de fer pública mitjançant la inserció d’un anunci en el BOIB”.

Aquest programa representa, d’una banda, una eina de promoció fonamental de l’activitat musical i teatral dels grups menorquins; i, de l’altra, un ajut molt important per a la realització d’activitats culturals als pobles de Menorca, amb artistes de l’illa.

Com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, “l’any passat, ja es va produir la mateixa situació i el PSM Més per Menorca també la va fer pública i, pocs mesos després, es va aprovar una segona convocatòria d’ajuts del Programa Menorca, Música i Teatre. Ara, demanam que es faci el mateix per tal d’atendre totes les demandes que han quedat damunt la taula”.