Desplaçament de malalts menorquins a Mallorca

Avui, 23 d’abril, la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears debatrà i votarà la proposta del PSM Més per Menorca sobre el desplaçament de pacients i familiars, i la residència vinculada a Son Espases.

Segons Nel Martí: “L’objectiu és molt raonable i just: tractar els nostres malalts com a reis. Si no som capaços d’açò alguna cosa falla” 

Tots els aspectes que afecten la qualitat de vida d’una persona malalta són –o haurien de ser- els més importants. Una prioritat per qui governa. És per això que, quan fa uns mesos, el Govern de les Illes Balears va anunciar que el desembre del 2015 l’Hospital Mateu Orfila disposaria del servei de radioteràpia, el PSM Més per Menorca vam expressar la nostra satisfacció, sempre i quan aquest servei s’ofereixi amb les mateixes garanties tècniques i professionals que les actuals a Son Espases. Perquè aquesta és la preocupació dels malalts de càncer de l’illa.

Tanmateix, pensam que aquest compromís del Govern no ha de suposar cap renúncia en una qüestió tan bàsica i essencial com és el tema de la regulació de les compensacions per desplaçament i de la residència de malalts i/o acompanyants en tractament de curta o llarga durada. O a la problemàtica que suposen les estades llargues dels malalts a Mallorca.

Hospital Son Espases

En aquest sentit, segons la informació facilitada pel Govern en resposta parlamentària, des del gener del 2010 a l’agost del 2012 es van desplaçar a Son Espases 2.809 malalts i 2.507 acompanyants, tots ells menorquins. Un total de 5.316 desplaçaments que es fan molt enfora dels 400 desplaçaments per any (i 80 malalts) que, segons el Govern, es reduiran amb la implantació del servei de radioteràpia a Menorca. Dit d’una altra manera, les necessitats d’una compensació justa del desplaçament i d’una gestió adequada de la residència segueixen sent avui una realitat, tot i el compromís del Govern per al 2015.

a) Compensacions.

Si entram a analitzar, les compensacions per desplaçament per raó d’assistència sanitària, podem veure, per exemple, que la dieta d’un pacient en tractament ambulatori i del seu acompanyant és de 7 euros per dia i persona; o el límit d’una nit d’hotel és de 36 euros per a pacient, sempre i quan es justifiqui amb factura i es facin els tràmits pertinents (sinó la compensació és de 14 euros).

La realitat és que aquest sistema, a més de ser desequilibrat en les quanties, és poc àgil des del punt de vista burocràtic (fet que fa que molts malalts no acabin rebent les corresponents peticions de compensació, especialment quant a hotel), lent (encara es deuen compensacions del 2011) i opac (els usuaris reben un ingrés bancari sense cap informació detallada).

És per aquest motiu que des del PSM Més per Menorca vam presentar en el seu moment una proposta al Consell de Menorca, que va ser aprovada per unanimitat; i ara, com ens vam comprometre en el seu moment, presentam la proposta per modificar la regulació de les compensacions per desplaçament, amb una nova ordre, que contempli nous criteris pel que fa als punts 2, 3 i 4 de l’article 1 de l’Ordre 1322 de la Conselleria de Salut i Consum, de dia 19 de gener de 2011, partint del fet que s’han d’augmentar les compensacions perquè s’adeqüin a la realitat i , per tant, siguin més justes.

Amb aquesta iniciativa volem rompre amb la visió mallorquino-cèntrica del que significa un hospital de referència a una comunitat autònoma fragmentada en el territori. L’Hospital de Son Espases, ubicat a Mallorca, és l’hospital de referència de tota la Comunitat Autònoma, i per tant també de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Açò vol dir que els ciutadans d’aquestes illes han de tenir les mateixes oportunitats -i uns costos equiparables- als de la resta de la comunitat autònoma, i han de disposar de recursos específics per tal que la qualitat de la seva atenció sanitària sigui l’adequada. En aquest sentit el tema de l’acompanyament i de l’allotjament en tractaments de curta i llarga durada són fonamentals.

Nel Martí al Parlament

La demanda de la residència vinculada a Son Espases és una demanda història de les associacions de malalts de Menorca que ara, amb el compromís del servei de radioteràpia, han tornat a reitera les associacions de malalts. Volem que s’estudiï l’opció de ver d’una residència, sense que, paral·lelament, es deixi de banda la creació més imminent d’una borsa de pisos, gestionats per la Conselleria de Salut, a disposició dels malalts i familiars desplaçats.

És una proposta positiva que com hem dit va ser esmenada i aprovada per unanimitat en el Consell de Menorca. Amb la mateixa disposició d’arribar un acord, prenent com a base el text aprovat pel Consell, Nel Martí defensarà la proposta al Parlament. Perquè, per desgràcia, tots som susceptibles de ser, un moment o altre, malalts que es veuen obligats a desplaçar-se a Mallorca.

Adjuntam la PNL que es debatrà al Parlament, la moció esmenada i aprovada al Consell i dos retalls de premsa en els quals manifestam la nostra voluntat de repetir l’acord al Parlament.

PNL sobre les compensacions i l’hostatge dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears

Moció CIMe desplaçaments malalts esmenada

Retall premsa diari Menorca (1)

Retall premsa diari Menorca (2)