El Consell ja ha pagat els 10000€ per un informe plagiat i del tot innecessari, tenint en compte que l’OBSAM, que ja fa l’informe anual sobre els indicadors del PTI, podria haver completat la informac

La portaveu del PSM Més per Menorca al Consell Insular de Menorca, Maite Salord, ha pogut comprovar, avui dematí, que l’encàrrec de l’estudi socioeconòmic plagiat, en part, que serveix de base científica i argumental per a la revisió del model territorial de Menorca, que en aquests moments es porta a terme a través de la Norma Territorial Transitòria, el va fer el conseller d’ordenació del territori, Cristóbal Huguet, el desembre de 2012 i que, dia 30 d’abril del 2013, es van pagar els 10.000€ del seu cost, tot i que no van complir el termini d’un mes establert per tenir-lo acabat.

Encara que és cert que s’abona a la Fundació Universitat i Empresa de la UIB, s’ha de dir que, en el document en què el CIM encarrega l’estudi, surten ja els noms de les dues persones que l’han de fer i que, per tant, sembla una petició dirigida directament a les persones esmentades.

D’altra banda, l’equip de govern del PP al CIM ha d’assumir responsabilitats per una despesa del tot innecessària i injustificable des del moment que l’OBSAM, organisme depenent del CIM, el desembre del 2012, just quan es demana el de la Fundació, va publicar l’informe anual sobre “Sistemes d’indicadors del Pla Territorial Insular” 2011, un document completíssim i rigorós, a diferència del pagat pel PP, que hauria pogut completar amb l’informe que consideràs oportú l’equip de govern, com l’encarregat a les dues economistes.

Ens sorprèn que qualsevol decisió que es pren sobre el territori de Menorca el CIM la delegui en institucions de fora de la nostra illa (Norma Territorial l’ha aprovada el Parlament, la Promoció Turística la fa el Govern o aquest darrer informe que comenta).

Des del PSM Més per Menorca no es posa en dubte, en absolut, la feina de la UIB, però sí que aquest tipus d’informe no es demani a qui, des de l’illa, més coneix el tema en qüestió, com pot ser, en aquest cas l’OBSAM, la trajectòria i el rigor del qual l’avalen del tot.