El finançament del consell s’hauria d’executar a l’entrada en vigor els pressupostos de la Comunitat

Aquests dies, amb el final d’any, el president Tadeo feia un balanç molt positiu del finançament dels consells insulars, referint-se al projecte de llei en tramitació, oblidant una dramàtica realitat per als menorquins: el deute pendent del Govern.
En aquestes respostes escrites que s’adjunten, es pot veure que a desembre del 2013 el deute del Govern de les Illes Balears amb el Consell de Menorca és de 12.715.011’57 euros, dels quals 4.500.000 euros corresponen al 2010 i 8.215.011’57 corresponen al 2012. Açò el deute reconegut pel Govern, tot i que per als menorquinistes aquest deu ser molt superior si es tenen en compte tots els convenis, i les transferències del 2013.

Per als menorquinistes és fonamental que la futura llei de finançament dels consells resolgui de forma definitiva el tema del deute. No pot ser que els consells depenguin d’una transferència ordinària del Govern per a complir amb la llei de finançament, perquè açò és considerar als governs insulars com a governs subsidiaris. L’Estatut reconeix que el consells insulars són l’administracions de la comunitat autònoma, i per tant el seu finançament derivat de la llei de finançament definitiu, s’ha de fer efectiu en el mateix moment en què el pressupost de la CAIB entra en vigor. Així ho hauria de recollir la futura llei de finançament dels consells.

Els consells no són una una empresa del Govern, i fins i tot aquestes cobren molt abans que els consells. La lògica de la nova llei de finançament dels consells no pot seguir sent aquesta. Si els consells són comunitat autònoma el seu finançament s’ha de fer efectiu amb l’aprovació del pressupost de la CAIB, establint fórmules per a resoldre les dificultats de liquiditat que es puguin donar en determinats moments.