El govern municipal del PP empara possibles obres iregulars a Torralbenc

En resposta a les preguntes, formulades al plenari per la portaveu PSM-Verds Fanni Riudavets, el regidor popular d’urbanisme admet que no vigilen l’acompliment de la normativa urbanística.

A la sessió plenària del passat 7 de març, el grup municipal PSM-Verds formulà una sèrie de preguntes respecte a les obres que s’estan realitzant al lloc de Torralbenc per a l’execució d’un hotel rural, obres que, pel que es desprèn de resolucions de diverses conselleries, sembla que només disposen de llicencia per reformar la casa del lloc, reformar d’edificacions annexes agrícoles i ampliar edificis agrícoles.

La finalitat d’aquestes preguntes era simplement saber si la majoria de govern del PP estava acomplint la seva obligació i havia realitzat una inspecció de les esmentades obres.

La resposta del regidor d’urbanisme fou sorprenent però ben clara: el govern municipal del Partit Popular no ha fet cap inspecció tal i com és el seu deure, malgrat les peticions del grup municipal PSM-Verds i les informacions aparegudes a premsa.

Des de PSM-Verds d’Alaior denunciem aquest abandó de funcions per part del govern municipal que, de fet, suposa una empara de una possible il·legalitat urbanística. Considerem molt greu i vergonyós que des d’una administració pública no tan sols no es faci acomplir la normativa sinó que es doni cobertura a una possible irregularitat.

Des del Grup Municipal de PSM-Verds seguirem vigilants sobre aquesta temàtica, denunciant la parcialitat, incompetència i arbitrarietat del Partit Popular que governa l’Ajuntament d’Alaior. I, en aquest sentit, demanarem un informe a secretaria per tal que ens aclareixi qui té la competència i, per tant, l’obligació, per fer la inspecció. Cal recordar que el CIM va rebutjar que el Consorci de Disciplina en sòl rústic pogués fer una inspecció per no entrar dins les seves competències.