El Govern Rajoy protegeix l’empresa que va fer els sondejos sísmics il·legals el 2013

Nel Martí: “El PP nega a la ciutadania la possibilitat de dir la seva perquè sap que hi haurà un allau d’al·legacions en contra”.

El PSM Més per Menorca denuncia que el Govern de Rajoy torna emparar les empreses promotores de les prospeccions petrolíferes, concretament l’empresa Seabird, presumptament responsable dels sondejos sísmics “pirates” realitzats entre les aigües de Catalunya i Balears almenys durant 2013 i recollits als informes del Govern i denunciatsfa uns mesos.

El diputat del PSM Més per Menorca Nel Martí ha denunciat novament “el silenci del Govern balear, que xiula a pesar de l’interès i la preocupació que hi ha a la nostra societat sobre aquest tema, sobretot quan es tracta d’un dels projectes de prospeccions de major extensió i impacte, que malgrat hagués caducat a inicis de l’any passat ha de tornar a iniciar el procediment des de zero, ja que no es tracta d’una pròrroga. Esperam que des de la CAIB al·leguin en contra, però no diuen res de què l’estudi d’impacte ambiental no s’hagi tret a exposició pública, com sí va passar amb el de Cairn Energy l’any passsat, quan es varen recollir més de 100.000 al·legacions en contra”.

Balears Diu NO

Des del PSM Més per Menorca hem tingut coneixement d’aquests fets a través de l’Aliança Mar Blava, que com a part interessada, igual que el govern autonòmic, sí que ha estat consultada pel govern central en aquest tràmit. Segons Martí, “el PP no vol sotmetre aquesta tramitació a exposició pública perquè saben que hi haurà un allau d’al·legacions en contra si es dóna la possibilitat de què la ciutadania digui la seva”.

“Novament, denunciam que l’administració central ha optat per protegir els interessos de les multinacionals que volen extreure petroli o gas del fons marí, en compte d’aplicar amb rigor la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental, concretament el seu article 36, que estableix un termini d’exposició pública d’almenys 30 dies perquè la gent pugui conèixer el projecte i al·legar-hi”, denuncia el diputat del PSM Més per Menorca.

Nel Martí ha reiterat que “el Govern de Bauzá i Company no pot tornar a mirar cap a un altre costat, o limitar-se amb complir amb el procediment i ells que sí han estat consultats, tornar a dir que estan en contra: han de treballar perquè la gent de les Illes Balears, unànimement contrària a les prospeccions, es pugui expressar i ho faci saber al Govern central, perquè és un dret que tenim i per això està la Llei”.