El Govern redueix al mínim l’aportació al fons menorquí, posant en perill l’actual model de cooperació descentralitzat i amb el protagonisme principal de la societat civil organitzada

Adjuntam una resposta parlamentària del conseller de Presidència, Antonio Gómez, al diputat del PSM Més per Menorca, Nel Martí, en la qual confirma l’aportació de 130.000 euros al Fons de Cooperació de Menorca per a l’any 2013. Aquesta confirmació es produeix quan el Govern encara no ha fet efectiva l’aportació del 2013, ni de fet ho ha comunicat oficialment als respectius fons insulars.

En qualsevol cas, la resposta ve a confirmar que l’aportació del Govern s’ha reduït a menys de la meitat respecte del 2012 i a menys d’una tercera part respecte del 2008. Així, mirant les memòries del Fons de Cooperació de Menorca, podem veure que:

  • aportació del Govern de les Illes Balears any 2008  412.500 euros
  • aportació del Govern de les Illes Balears any 2009  412.500 euros
  • aportació del Govern de les Illes Balears any 2010  313.500 euros
  • aportació del Govern de les Illes Balears any 2011  313.500 euros
  • aportació del Govern de les Illes Balears any 2012  270.000 euros (amb 38.460 euros pendents)
  • aportació del Govern de les Illes Balears any 2013  130.000 euros (pendent el 100%)

Per a Nel Martí, diputat del PSM Més per Menorca, el Govern retalla les aportacions als fons de cooperació, i hi manté una relació distant i obstaculitzadora, amb la clara intenció de provocar el seu tancament. Bauzà ha dit reiteradament que “s’ha acabat de viure de la sopa boba”, referint-se a les subvencions. I açò ho aplica a les subvencions dels fons.

Per contra, emperò, el Govern prefereix mantenir les aportacions a entitats d’àmbit estatal amb les quals s’hi relaciona directament i no a través dels fons de cooperació.

Per als menorquinistes el Govern segueix l’estratègia de debilitar la societat civil organitzada i acabar amb fórmules de cooperació que ell no pot controlar directament.

Com ja va fer el mes de juliol (en el comunicat que s’acompanya), el PSM Més per Menorca reclama del Govern que aposti per un model de gestió de la cooperació descentralitzada, amb la societat civil com a protagonista.