El PP de Ciutadella reescriu el passat

El Partit Popular de Ciutadella té una forma ben curiosa de reescriure el passat quan vol treure pit de la seva gestió quan estava al capdavant de l’Ajuntament i acusar a regidors i a l’actual equip de govern municipal de falta de dedicació, de divisió, d’estar instal·lats a l’oposició, de menysprear el seu grup…

La resposta al seu escrit mereix diferents reflexions. D’entrada, des del PSM-Més per Menorca no entenem perquè si l’anterior alcalde el Sr. Ramón Sampol i els regidors van treballar tant bé i van solucionar tants problemes als ciutadans durant l’anterior mandat, els electors no ho van percebre de la mateixa manera i els van enviar a l’oposició. O perquè ningú

El PP de Ciutadella reescriu el passat
va repetir i va anar als llocs de sortida a la darrera candidatura municipal del PP. O és que ja no recorden que l’anterior alcalde el Sr. Ramón Sampol va treure les dedicacions a determinats regidors? O és que realment no van fer gaire cosa pel poble i els ciutadans van decidir canviar? És el mateix Partit Popular que no es cansa de repetir que les urnes (algunes) posen i lleven persones i validen la gestió de govern.

En segon lloc, el Partit Popular sembla que no recorda que l’anterior alcalde Sr. Ramón Sampol va renunciar a la dedicació per poder cobrar la seva pensió de jubilació –ben merescuda per tots els seus anys de feina i cotització!– i està fora de lloc que es vulgui equiparar la seva dedicació a la batllia de Ciutadella amb les tasques de gestió municipal que fan regidors del PSM-Més per Menorca i altres companys de govern que no tenen dedicació. Del que no hi ha cap dubte és de que, com és lògic, aquests regidors fan infinitament més hores que la dedicació que tenen assignada i ja seran els ciutadans que decidiran amb els seu vot i valoraran la feina feta quan arribi la propera cita amb les urnes.  Per cert, des del PSM-Més per Menorca volem recordar que tothom pot consultar les dedicacions i les retribucions dels membres de l’equip de govern a través del web de l’Ajuntament de Ciutadella. Gràcies a l’esforç en transparència que ha fet l’actual equip de govern, Ciutadella ja ocupa el tercer lloc en transparència el rànquing d’ajuntaments de les Illes Balears.

Des del PSM-Més per Menorca ens sembla curiós que ens acusin de no resoldre els problemes de Ciutadella amb totes les coses que el PP no va aclarir, tot i els molts anys que va governar al municipi. Van llogar Can Saura com a seu judicial quan l’edifici estava predestinat a convertir-se en un referent cultural i turístic de Ciutadella; van recepcionar un Teatre des Born que no es pot obrir; van deixar a mitges un Pla director de Sant Joan inaplicable; van ser incapaços de fer les obres al Bastió de sa Font… però bé, tindrem prou temps per xerrar i fer balanç del temes de gestió.

Se’ns acusa de menyspreu cap als regidors del PP. Val a dir, d’entrada, que resulta fàcil treure les frases de contex

El PP de Ciutadella reescriu el passat
t i donar-li un sentit que no correspon. No és ni ha estat mai intenció de l’alcaldessa Joana Gomila i de cap dels regidors dels PSM-Més per Menorca faltar al respecte de cap membre del ple municipal i demanam disculpes si algú s’ha pogut sentir ofès. Però entenem que està fora de lloc qüestionar o posar en entredit la voluntat i la capacitat de feina d’un regidor en funció de la dedicació que té assignada. Tampoc no estaria de més que, ara que el PP s’ha posat nostàlgic recordant l’anterior mandat municipal, que es repassin les hemeroteques i escoltin els àudios de les sessions plenàries municipals i veuran quin era el respecte que tenien a l’oposició i com la tractaven.

AGRUPACIÓ  LOCAL del PSM-Més per Menorca a CIUTADELLA