El PP impedeix reclamar la devolució de la part de la paga extra retallada il·legalment

Nel Martí lamenta que el Govern no torni ja els 11 milions d’euros que ha de tornar als treballadors públics: “el PP no actua amb sentit de justícia, i ha eludit una vegada més la seva responsabilitat amb noves excuses”

foto Nel amb la Teula

 

Després de la resolució del Jutjat Central Contenciós Administratiu núm. 4 de Madrid (30 de gener de 2014) en la qual obliga al Ministeri d’Interior a retornar la part proporcional al temps treballat de la paga extraordinària suprimida el 2012 a través del Reial Decret 20/2013, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat;

Després també que el Tribunal Suprem plantejàs fa pocs mesos una qüestió d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional perquè considera que la supressió, a funcionaris i treballades públics, de la paga extra del 2012 va poder vulnerar la prohibició expressa de retroactivitat de les lleis garantida en la Carta Magna, després que ho hagués fet també, entre d’altres, l’Audiència Nacional;

Després de què diverses comunitats autònomes o municipis hagin cercat vies diferents per fer efectiu el pagament de la part proporcional de la paga extra, com Navarra, Múrcia, País Basc, Extremadura,….. o municipis balears com Alaior (del qual és batlessa la diputada del PP Misericòrdia Sugrañes);

El Parlament (la Comissió d’Assumptes Institucionals) ha debatut avui una proposició no de llei Grup MÉS perquè el Govern de les Illes Balears retorni la part de la paga extra del desembre del 2012 corresponent al temps treballat abans d’entrar en vigència el Real Decret, tal com recomanava la Oficina del Defensor el Poble o les múltiples sentències que han obligat a fer el mateix tant a administracions autonòmiques, com locals com estatal.

El PP ha rebutjat aquesta proposició no de llei, i ha evitat que el Parlament es pronunciï a favor que el Govern compleixi les sentències judicials i torni els 11 milions que va retallar il·legalment als treballadors públics. El diputat Nel Martí considera que “el PP no actua amb sentit de justícia, i ha eludit una vegada més la seva responsabilitat amb noves excuses, com ara que espera que es pronunciï el TC”. Martí considera que “els tribunals han parlat molt clar, però més enllà dels tribunals hi ha la voluntat política d’actuar amb sentit de la justícia. I el just és que un treballador cobri pel que ha treballat, i que una mesura no afecti retroactivament damunt el temps treballat quan la norma no era vigent”.

Per al Grup MÉS, el Govern intenta retardar el més possible la decisió de retornar la part proporcional de la paga extra del 2012. “Per què? Per raons econòmiques? Per raons polítiques?”, es demana Nel Martí. “No oblidem que, segons dades del mateix Govern, només per a l’Administració autonòmica de la CAIB, la supressió de la paga extra del 2012 va suposar un “estalvi” de més de 43 milions d’euros”. Nota de premsa del Govern: Enllaç a la nota de premsa

El diputat menorquinista recorda que d’aquests 43 milions quasi 11 corresponen al període a retornar, fins el 14 de juliol amb l’entrada en vigor del Decret Llei.

Lògicament, una quantia prou important pot fer variar el dèficit i el deute tan “defensat” pel Bauzá, posant de manifest que s’ha quadrat nombres amb mesures injustes i no ajustades a dret.

El següent document adjunt és la proposició no de llei presentada.

Proposició no de llei paga extra Nadal 2012