El PSM-Més per Menorca manté la seva aposta per les escoles de música i fa costat al front comú dels Ajuntaments i el Consell de Menorca en les seves demandes al Govern Balear

El PSM-Més per Menorca es manté ferm en la seva aposta per les escoles de música. Així ha quedat palès avui en el Ple del Consell, on Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports de Més per Menorca, ha donat resposta en aquest sentit a una pregunta del Partit Popular.

De fet, el posicionament de PSM-Més per Menorca és fruit del front comú del Consell i dels vuit ajuntaments de Menorca per tal de demanar al conseller del Govern de les Illes Balears Martí March més inversió per a les escoles de música, esmenant així la partida inicial del pressupost de la Comunitat i incrementant-la fins a xifrar-la en mig milió d’euros.

Cal recordar, en aquest sentit, que la previsió del Govern era de reduir en un 50%, fins als 250.000 euros, la partida destinada als pressupostos de la Comunitat a donar suport a les escoles de música.

Així, qüestionat per Carmen Reynés, consellera del PP, sobre quin seria el paper de l’equip de Govern del Consell davant aquesta retallada, Miquel Àngel Maria ha centrat la seva resposta, més que en el que es vol fer, en el què s’ha fet. Maria ha detallat que fa setmanes que el Consell lidera la coordinació amb els ajuntaments per recuperar la inversió de 500.000€. El conseller de Més per Menorca ha volgut matisar que fa 10 anys que el Govern de les Illes Balears va suprimir totalment les ajudes a les escoles de música, i que durant els darrers quatre anys, el Consell Insular de Menorca ha liderat la demanda conjunta amb els vuit ajuntaments de Menorca per recuperar-les.

 

Maria ha puntualitzat que fins al 2018 no es va atendre aquesta demanda, i que va ser arran d’una esmena als pressupostos del 2019 que va presentar Més per Menorca, que es va aconseguir que el Govern dotés amb 500.000 la recuperació d’aquestes ajudes. La recuperació, però, no s’ha concretat, perquè aquestes ajudes no s’han convocat.

Per tot plegat, des dels Ajuntaments afectats, començant pel de Ciutadella (cal recordar que l’alcaldessa Joan Gomila ja li va plantejar directament al conseller March aquestes qüestions), expressen el desacord amb els 250.000 euros que es volen destinar ara, motiu pel qual es va enviar una carta conjunta (ajuntaments i Consell de Menorca) al Conseller d’Educació del Govern Balear el passat 3 de desembre.

Maria també ha remarcat que, des del Consell, es demana un nou pla d’ensenyaments artístics que tingui en compte les peculiaritats de Menorca respecte a Mallorca, i que cada illa pugui triar el seu model, que en el cas de Menorca contempla una aposta més decidida per les escoles de música, el funcionament de les quals és fruit de la tasca dels Ajuntaments amb el suport del Consell Insular, sense que per ara hi contribueixi el Govern Balear.

Miquel Àngel de Maria ha acabat la seva intervenció preguntant a Reynés el mateix que se li havia preguntat a ell sobre què pensar fer per les escoles de Música, i li ha demanat el seu vot favorable quan aquesta petició arribi aquesta setmana al Parlament al debat dels pressuposts de la CAIB per al 2020.