El PSM Més per Menorca segueix defensant la ubicació de l’estació d’autobusos a la zona de Canal Salat

El PSM creu que aquest tema s’hauria d’haver tractat en el marc de les reunions dels grups municipals i de les comissions d’associacions de veïns, agenda local 21 o Consell de Ciutat i no a nivell de partits polítics.

El PSM Més per Menorca, s’alegra que al final tots els partits polítics amb representació a l’ajuntament de Ciutadella hagin acceptat la proposta de situar l’estació d’autobusos o intercanviador a la zona de Canal Salat, ubicació que sempre hem defensat des del PSM Més per Menorca, a diferència del que havien defensat PP i PSOE. Ja en el programa electoral de 2007 proposàvem la construcció d’una estació d’autobusos a la zona del Canal Salat que enllacés amb l’autobús urbà;en el del 2011, ho seguíem proposant i a dia d’avui, abril de 2013 ho seguim defensant.

La zona del Canal Salat és una zona propera al centre de la ciutat, però sense estar al cor de Ciutadella. Consideram que és una zona amb prou extensió per ubicar-hi l’estació o intercanviador, i els serveis necessaris, amb fàcil accés a peu, en cotxe i/o bicicleta, que permetria connectar-la en pocs minuts amb el centre històric i urbà de Ciutadella a peu a través de passadissos segurs per a vianants i que, alhora, es podia connectar amb facilitat amb l’autobús interurbà i amb els servei públic de taxis. És una zona que té bona comunicació amb les rondes Nord i Sud i possibilitats per tenir aparcament proper pels cotxes. Per descomptat, que s’hauran de realitzar algunes millores , però, açò, no pot ser un condicionant per no ubicar-la-hi.

Ara bé, tal com manifesta la portaveu Joana Gomila, “el primer que hauríem de saber és de quina infraestructura xerram? De quins recursos disposarem realment? Què diuen els informes de mobilitat? No tenim del tot clar, des del PSM, que la ubicació hagi de ser al costat del cementeri vell i no a la zona propera als aparcaments dels cinemes de Canal Salat. Aquesta darrera ubicació, pensam que permetria un intercanviador adequat i de qualitat, amb les infraestructures adients i necessàries, que fa tants anys que reclamem, a més de ser possible, una futura ampliació de l’estació o intercanviador “.

El PSM no té cap inconvenient en reunir-se amb el PP, tot i que a nosaltres no ens han de convèncer de res ja que sempre hem defensat la ubicació del Canal Salat com la millor. Ens sembla un poc agosarat , afirmar per part del president del PP, Pedro Gener, que han decidit agafar el toro per les banyes per solucionar el problema de l’estació o intercanviador de busos, quan en anteriors ocasions no s’havia aconseguit arribar a un consens, tot i tenir partides pressupostàries, perquè el PP, entre d’altres, volien ubicar l’estació d’autobusos al centre de la ciutat.

Per altra banda, no entenem perquè el tema de l’estació d’autobusos no s’ha tractat,com la resta de temes d’interès per Ciutadella, en el marc de les reunions que es celebren amb els diferents representants dels grups municipals a l’ajuntament i en les diferents comissions de participació ciutadana com la comissió d’associació de veïns, l’agenda local 21 o el Consell de ciutat i s’ha hagut de tractar a nivell de partits polítics. És un tema municipal i per tant, un tema que s’ha de tractar en el marc de l’ajuntament.