Aprofitem les obres al carrer Sant Josep per seguir teixint la xarxa de carril bici des Castell

Simó Ferrando presentarà una moció al Ple de l’ajuntament des Castell per demanar el compromís de tota la corporació per a impulsar la creació de un carril bici que connectarà amb el ja existent al camí de l’escola,  aprofitant la remodelació del carrer Sant Josep.

Des del PSM Més per Menorca consideram que la bicicleta és un mitjà de transport flexible, que permet els desplaçaments porta a porta, i alhora és econòmic, estalvia energia i recursos i contribueix a reduir l’impacte mediambiental, en forma de contaminació acústica i atmosfèrica, que provoca la mobilitat en vehicle privat.

Com comenta Simó Ferrando: “Donada la dimensió del poble des Castell i donada la longitud dels desplaçaments quotidians que feim, l’ús de la bicicleta pot substituir una part dels actuals desplaçaments que es fan en cotxe, fent que sigui més fluid el moviment dins es poble des Castell, reduït la congestió i augmentant, amb molta comoditat,  l’àrea dels desplaçaments que cobreix una persona a peu; amb desplaçaments ràpids, porta a porta i estalviant temps. A més, ajudarà  a millora l’entorn des Castell i la seva qualitat de vida, ja que és un mitjà de transport silenciós i net i permet alhora  millorar la salut física i mental de les persones”.

Donat que l’ajuntament des Castell va aprovar, en sessió plenària i per unanimitat, la rehabilitació integral del carrer Sant Josep del municipi, guanyant en amplitud i fluïdesa circulatòria i passarà a ser unidireccional i, donada la demanda existent dels ciutadans des Castell de comptar amb una xarxa de carrils bici as Castell,  que enllaci amb el que ja existeix al camí de l’escola, des del PSM més per Menorca des Castell trobam oportú  aprofitar les obres per a la creació d’un carril bici que connectarà amb el ja existent al camí de l’escola i permetrà seguir teixint la xarxa de carrils bici des Castell.

D’altra banda, tot i esser  conscients que l’actual situació econòmica ha reduït la possibilitat de l’Ajuntament per dur a terme determinades actuacions, els darrers anys s’ha incrementat encara més l’important  cultura de la bicicleta que hi ha a Menorca  i que les persones des Castell no en són alienes. Es per això, i en  la mesura de les nostres possibilitats, des del PSM Més per Menorca ens sembla  prioritari potenciar l’ús de la bicicleta, establint itineraris que permetin la circulació interna en unes condicions de seguretat i qualitat acceptables, sobretot si volem que els nostres infants siguin més autònoms i lliures i puguin desplaçar-se dins la ciutat de forma més segura  i que , nosaltres entenem dins el un marc futur de treball de racionalització del tràfic rodat, de creació d’una xarxa de carril-bici que connecti es Castell amb Maó i amb els instituts pel camí de Trepucó.