Desitjaríem que les administracions (Ajuntaments des Castell i Sant Lluís, Consell i Parlament) demanin a Autoritat Portuària que compleixi amb el Conveni de Londres i estudiï totes les opcions abans

El PSM Més per Menorca ha presentat als ajuntaments des Castell i sant Lluís, al Consell de Menorca i al Parlament de les Illes Balears, les corresponents iniciatives instant a Autoritat Portuària de les Illes Balears i al Govern de l’Estat a complir el Conveni de Londres, signat l’any 2006. En l’esmentat conveni s’estableix que abans d’optar per l’abocament a la mar dels fangs extrets del dragatge del port de Maó s’han d’haver estudiat i demostrar inviables la resta d’opcions menys contaminants.

Les opcions possibles prèvies a l’abocament són, segons el Conveni de Londres, la reutilització, el reciclatge, la destrucció i el tractament per a reduir o retirar els components perillosos, i cap d’elles han estat informades i valorades per l’administració promotora, Autoritat Portuària de les Illes Balears.

Atès tot açò, és a dir que Autoritat Portuària en cap moment ha estudiat les quatre opcions anteriors abans d’optar per l’abocament, el PSM Més per Menorca demana el compliment del Conveni de Londres. En aquest sentit, ha instat tant a l’administració competent, Govern de l’Estat i Autoritat Portuària, com a les administracions autonòmiques implicades, Govern de les Illes Balears (competent en Medi Ambient) i Consell de Menorca (com a primera institució de l’illa) a fer-ho sense excuses.

En la demanda feta pels menorquinstes es recorda que, des de gener de 2012, Autoritat Portuària va iniciar els tràmits per un nou projecte de dragatge, amb l’empresa (CBBA), amb l’objectiu de solucionar els errors anteriors, tot i que, segons denuncien entitats ecologistes, denúncies basades en criteris científics, el procediment que es vol seguir, d’abocar els fangs tòxics a la mar, no és el correcte i pot empitjorar els ja alarmants nivells de mercuri i altres metalls pesants en diverses espècies de peixos de valor comercial, a més del desastre ecològic i econòmic que suposaria. Aquesta situació és per al PSM Més per Menorca més greu encara si tenim en compte que Menorca és Reserva de Biosfera per la Unesco i ha de donar exemple de sostenibilitat entre activitats humanes i el medi ambient.

Ara, tot i que la Fiscalia de Balears ha comunicat al GOB que s’ha decretat l’arxiu de les diligències informatives pel tema del dragatge del port de Maó en no apreciar indicis de comissió de delicte contra el medi ambient pel fet que encara no s’ha fet el dragatge ni cap abocament (òbviament donat que no s’ha fet el dragatge, no s’ha provocat contaminació, ni, per tant, delicte contra el medi ambient.) i que aixeca la suspensió cautelar del dragatge, des del PSM Més per Menorca consideram que aquesta no ha entrat en el fons de la denúncia i els possibles problemes ambientals que es poden generar i no resol cap dels dubtes creats en el cas del dragatge com, per exemple, si s’ha complert o no amb el Conveni de Londres.

Per altra banda, recorden els representants del PSM Més per Menorca, tenim exemples recents d’altres formes d’actuar amb els sediments contaminats extrets per un dragatge. L’aconsellable és fer l’abocament en terra i de forma supervisada i amb procés de descontaminació, tal i com es fa a Flix (Tarragona), obra valorada d’interès general, amb un cost de 200 milions d’euros, dels quals el 30% l’aporta el Ministeri d’Agricultura i la resta el Fons de Cohesió de la Unió Europea.

Finalment,el PSM Més per Menorca insisteix en el gran consens social a Menorca sobre la necessitat de què el dragatge del port de Maó es dugui a terme amb totes les garanties ambientals i de salut per a les persones, i en aquest consens seguirà treballant la formació menorquinista.