El Teatre des Born de Ciutadella

En breu l’Ajuntament de Ciutadella podrà fer la recepció del Teatre des Born ja que es donaran per finalitzades les obres, però encara no està decidit com s’equiparà ni com es gestionarà tot i haver passat més de dos anys des del començament de les obres de rehabilitació.

L’equip de govern ha tingut el temps suficient per anticipar quin ha de ser el futur de la gestió del Teatre des Born i trobar finançament per equipar-lo, tal com el PSM-PSOE va aconseguir finançament per a rehabilitar el teatre des Born quan vam governar a l’ajuntament de Ciutadella

Des del PSM Més per Menorca consideram que la gestió dels equipaments públics s’ha de fer amb caràcter sostenible i ha de ser autosuficient, sempre que sigui possible; però al mateix temps, creiem que l’ajuntament ha de contemplar l’activitat cultural com a una part de la inversió, que des de les institucions públiques, s’ha de fer en la nostra societat.

Des del PSM Més per Menorca creim que l’equipament del Teatre des Born no ha de condicionar la futura gestió del mateix i consideram que l’equip de govern hauria d’haver treballat per aconseguir el finançament per poder equipar el Teatre i fer les gestions necessàries per a poder-lo obrir.

Han estat vàries les ocasions en les que des del PSM Més per Menorca hem suggerit i demanat sobre les gestions que s’han fet amb altres administracions per aconseguir el suport financer per poder equipar el Teatre i les respostes sempre han estat poc clares. La regidora de Cultura de l’Ajuntament, en les darreres reunions amb els representants dels diferents grups municipals , va manifestar que s’està fent un estudi real dels costos que es poden derivar , per un costat, de l’equipament, i per l’altre, del la gestió del Teatre, però de moment no en sabem res.

Teatre des Born remodelat

Entenem que en un primer moment, el Teatre funcioni amb l’equipament imprescindible, que pugui garantir la seva activitat, però s’ha d’equipar. És per açò, que al proper ple farem un prec a l’equip de govern per tal ens informi sobre si el conveni amb el Govern de les Illes Balears en la que ens aporta 400.000 €, és un fet o només promeses que ens fan des del Govern Balear. Al mateix temps, ens pot assegurar la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella que aquesta partida econòmica es podrà utilitzar per a l’equipament del teatre dins aquest any 2014? Des del PSM més per Menorca, també demanarem que ens informin de quin és l’estat en que es troba l’estudi econòmic sobre el cost real de l’equipament del Teatre del Born? Creim que ja és hora de tenir resposta a d’aquestes qüestions.

En relació a la gestió del Teatre, des del PSM Més per Menorca, creim necessari tenir tota una sèrie de informacions per a poder prendre la millor decisió. En primer lloc hem de tenir un estudi del que pot representar la gestió del Teatre des Born, ja que per un costat s’han de valorar els costos, en concepte de manteniment, personal, etc. I per l’altre costat, s’han de valorar els ingressos derivats de l’ús que se’n pot fer per part de totes les entitats i empreses que es dediquen a l’activitat cultural. Des del PSM, creim que un estudi d’aquest tipus no pot ser un estudi basat en la realitat d’un altre teatre que no té res a veure amb el nostre, i menys, que sigui un estudi fet per una empresa que està interessada amb la gestió del mateix o bé, empra les dades dels costos de manteniment del Principal de Maó quan no té les mateixes prestacions que el del Born .

En segon lloc, un cop estigui elaborat l’estudi exhaustiu dels costos i dels ingressos derivats de la gestió del teatre és important poder comptar amb la opinió d’aquelles persones i entitats que es dediquen al teatre i a altres activitats culturals. És important saber quines són les necessitats tècniques, quines són les condicions òptimes per a dur a terme l’activitat al teatre, música o altres activitats , al mateix temps, saber quin és el seu interès en relació a l’activitat que hi puguin fer al mateix, etc.

És per això, que des del PSM Més per Menorca, ja havíem demanat via correu electrònic a la regidora de cultura en data 13/11/13 de convocar la Fundació Ciutadella Cultura per tractar aquest tema amb les entitats relacionades amb el món del teatre i la cultura a la qual cosa la regidora va respondre que ho tindria en compte, però a dia d’avui encara no l’ha convocada. Per açò, el grup municipal del PSM Més per Menorca va votar favorablement a una moció del grup municipal PSOE en la que demanava que es convoqués la Fundació Ciutadella Cultura, i els òrgans que hi estan representats, per tractar el tema de la gestió del Teatre abans de prendre cap decisió.

L’Ajuntament (equip de govern i oposició) ha de valorar totes aquestes qüestions i prioritzar el que cregui més important per al futur del teatre.

Ara bé, tota aquesta feina, creim que ja hauria d’estar feta, és difícil pensar que l’equip de govern podrà prendre una decisió encertada en benefici de la cultura en poc temps, ja que fins ara no ho ha demostrat, i davant la urgència de la situació es tornarà a prendre una decisió precipitada i poc planificada, com ja ha pres aquest equip de govern, amb la piscina municipal, en la que van esperar a que l’antic concessionari entregués les claus, nou mesos després de finalitzar el contracte; o com també ha passat amb el contracte de les grues, o amb la concessió de la Ludoteca municipal, que encara roman tancada o amb el tancament de la residència de dia del carrer del Degollador o la rebaixa del contracte de neteja d’edificis municipals , que no es van dur a terme gràcies a que la oposició hi va intervenir.

Davant aquest escenari en que la gestió de l’equip de govern es fa des de la improvisació i amb falta de planificació, des del PSM Més per Menorca mostrem la nostra preocupació amb el que pot ser la futura gestió i equipament del Teatre des Born.