Els doblers de la vaga per educació

Ahir dijous dia 14, a les 17 hores, a la Comissió Permanent d’Educació del Parlament de les Illes Balears és va debatre i votar la iniciativa del PSM Més per Menorca (grup MÉS) en la qual s’instava al Govern a fer públiques les dades econòmiques de les deduccions salarials derivades de la vaga indefinida de professors. En la proposició no de llei també es demanava que aquests recursos “estalviats” per la Conselleria repercutíssin directament en l’activitat educativa, açò és per exemple en la dotació dels centres, programes educatius, etc.

Les dues propostes de resolució van ser rebutjades per la majoria del PP. “El PP vol que sigui la Conselleria la que decideixi el destí final d’aquests recursos, i noltros volem que es garanteixi d’alguna manera que el destí serà realment educatiu. Per açò proposàvem diverses fórmules, i una d’elles era que es destí fos pactat amb la comunitat educativa i/o amb els comités de vaga i/o sindicats”, explica el ponent de la iniciativa, Nel Martí.

Martí diu desconfiar de que Juana Mari Camps sàpiga valorar les prioritats educatives. “Cada dia ens demostra que no ho sap fer. Té recursos per contractar un nou assessor per a la delegada d’Educació a Menorca (una figura inexistent fins avui), i no té recursos per cubrir la demanda d’un PT per atendre alumnes amb necessitats especials.”

Al PP també li fa por la transparència, i posa traves a poder conèixer en detall les partides econòmiques generades de les reduccions en nòmina. MÉS ha calculat que aquesta xifra arriba ja als 5 milions d’euros, però és la Conselleria qui les ha d’aportar. “Ho pot fer. És molt fàcil saber-ho. Només cal voluntat. I no n’hi ha.”