En marxa les obres de tancament de diferents conjunts de contenidors a la urbanització de Serpentona

L’Ajuntament de Ciutadella ha posat en marxa les obres de tancament de diferents  conjunts de contenidors de fems, tant d’orgànica com de selectiva, a la urbanització de Serpentona.

El projecte aprovat compta amb un pressupost de 29.840,17€ (IVA inclòs) i té un pla d’execució d’un mes. Està finançat pel Consell Insular de Menorca, en el marc del Pla Insular de Cooperació de 2019, encaminat a impulsar inversions a les urbanitzacions de l’illa.

L’actuació té com a objecte executar les obres necessàries per al tancament de varis conjunts de contenidors de rebuig i de reciclatge en la zona esmentada. En una primera fase, s’efectuarà el moviment de terres, consistent en l’excavació en superfície de cada zona dels tancaments i l’excavació mecànica de rases en roca per a les cimentacions de les parets. Posteriorment, es procedirà a la pavimentació del terra dels tancaments, que es realitzarà amb una solera de formigó de 10 cm d’espessor, armada amb malla electrosoldada.

En acabar, es col·locaran les estructures de formigó, realitzant fins a quatre tancaments d’obra per quatre conjunts de contenidors, situats a diversos carrers de la urbanització. Pel que fa al mobiliari, es preveu la implantació de sis dispositius d’acer inoxidable per a la subjecció de varis contenidors de fems de 800 litres de capacitat situats a diversos carrers de la urbanització.

 

En marxa les obres de tancament de diferents conjunts de contenidors a la urbanització de Serpentona

En marxa les obres de tancament de diferents conjunts de contenidors a la urbanització de Serpentona