En resposta a les mentides del Partit Popular (1 de 3)

En resposta a les mentides del Partit Popular (1 de 3)
Sorprèn o, millor dit, no sorprèn que el PP de Ciutadella estigui molt preocupat pels 200.000 € que deixarem d’ingressar pel lloguer de Can Saura i que no es preocupi quan pagam o hem pagat més d’1.500.000 € per l’hort d’en Llinyà, 5.000.000 € per l’expropiació dels terrenys de Santa Rita, 1.200.000 € per una excavació als terrenys del canal Salat annexats a la Sala Multifuncional, 450.000 € pel sobrecost de les obres de la Prefectura de Policia, 1.000.000 € de més per la compra de Can Saura Morell, 250.000 € pel sobrecost de les obres de la Piscina Municipal, etc. Açò sí que és preocupant. De qui és responsabilitat que els ciutadans hàgim de pagar totes aquestes despeses? Dels regidors del PP que desgovernaven l’Ajuntament de Ciutadella. I no serveix dir ara que no hem de mirar el passat, ni que ells no hi eren, perquè el PP Ciutadella existeix des de fa temps i alguns dels actuals regidors sí que hi eren, dins el PP Ciutadella, i no hi van fer res.

Sorprèn o no, realment no sorprèn, que el PP de Ciutadella, després d’haver governat tants d’anys a Ciutadella, encara no sàpiga que els ingressos dels lloguers dels immobles de l’Ajuntament de Ciutadella no són finalistes; és a dir, no es destinen a l’immoble que es lloga i, per tant, no és cert que el que haguéssim recaptat pel lloguer es podria emprar per a Can Saura. A més, no és cert que el contracte tenia una durada màxima de quatre anys, ja que el mateix contracte diu que pot fer-se una pròrroga tàcita. I saben què vol dir açò? Que el contracte es pot perllongar més de quatre anys.

Sorprèn o no sorprèn que el PP de Ciutadella estigui tan preocupat pels 40.000 € del quiosc des Born quan els antics llogaters deuen a l’Ajuntament més de 200.000 € de lloguer. Açò sí que és una pèrdua. I més, tenint en compte que segurament mai no els cobrarem per insolvència. A més, hi ha uns contenciosos judicials arran de la rescissió del contracte i l’impagament, fet que implica que l’Ajuntament també hagi de gastar en advocats. De moment, l’anterior lloguer no ens duu més que despeses. A més que els antics llogaters van deixar el quiosc molt malparat.

Sorprèn o no sorprèn realment que el PP Ciutadella digui que l’actual equip de govern no ha fet res en una sèrie de temes que ara analitzarem. I el PP què va fer en quatre anys de govern amb aquestes temes?

Equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella

PSM MES per Menorca; PSOE Ciutadella; Gent x Ciutadella