En resposta a les mentides del Partit Popular (2 de 3)

Què van fer vostès, senyors del PP, per poder tornar a llogar el quiosc des Born en els anys en què van governar? Res. Per què, amb dos anys que van tenir des que es va tancar el quiosc des Born, no van fer res per llogar-lo i ara reclamen el que vostès no van ser capaços de fer?

Què ha fet l’actual equip de govern? Fer els informes tècnics pertinents per quantificar què costarà posar-lo a punt; arranjar els lavabos públics; decidir que el cànon de lloguer estarà en funció de l’ocupació de via pública (que es reduirà), de les obres d’adequació que s’han de fer i del temps que es llogarà; fer un esborrany de proposta del que podria ser aquest cànon. Hi faltaria fer els plecs per poder treure a concurs el lloguer del quiosc. I per què aquests no estan fets? Perquè fa més de mig any que l’Ajuntament no té serveis jurídics en contractació, i perquè el PP va deixar contractes i convenis que afecten els serveis dels ciutadans caducats o a punt de caducar. I l’equip de govern ha posat en primer terme poder seguir oferint els serveis als ciutadans de manera legal (servei de menjar a domicili, lloguer dels pous d’aigua, serveis de Creu Roja per als serveis socials, Banda de Música, Escola d’Arts, contracte de desratització, so

En resposta a les mentides del Partit Popular (2 de 3)
corrisme, vigilància de la dependència de Serveis Socials, assistència extrahospitalària de Sant Joan, explotació dels serveis de platges, manteniment de zones verdes, lloguer d’una nau per a vehicles retirats de la via pública, etc.).

Què van fer vostès, senyors del PP, per poder obrir el Teatre des Born? Anunciar-ho repetides vegades, no fer un seguiment mentre se’n feien les obres, permetre que el Teatre es recepcionàs i no pogués ser equipat per totes les deficiències que s’hi han detectat.

Què ha fet l’actual equip de govern? Anar al Ministeri de Foment a demanar comptes de com s’ha lliurat el Teatre, recompondre tot l’expedient d’obres del Teatre, reunir les entitats culturals i els polítics per decidir entre tots com actuar per poder recuperar el Teatre, retenir la fiança a l’arquitecte mentre no es resolguin alguns aspectes, redactar i aprovar els plecs tècnics i administratius per poder licitar la redacció del projecte d’obres de condicionament i equipació del Teatre, que ara està en període de rebre ofertes. I la setmana que ve anirem al Ministeri de Foment per demanar finançament per poder fer les obres completes.

Què van fer vostès perquè Can Saura fos cultural? Res o, millor dit, van embolicar la troca; ja que, primer, intenten llevar-se’l de damunt (per exemple: havien pensat oferir-lo com a parador ), i dos mesos abans de les eleccions van aprovar el contracte de lloguer de Can Saura; amb la qual cosa era impossible en el termini mínim de quatre anys poder-hi entrar. Com volen que Can Saura s’hagi obert aquests dos darrers anys si no hi podíem entrar perquè el teníem llogat? Així i tot, convençuts que Can Saura ha de ser el referent cultural i turístic de Ciutadella.

Què ha fet l’actual equip de govern? Insistir al Ministeri de Justícia per poder rescindir el contracte, i ho hem aconseguit (val a dir que el Ministeri de Justícia sempre s’ha mostrat receptiu a la demanda de l’Ajuntament), començar un estudi de viabilitat per Can Saura, i començar a posar els fonaments perquè el futur museu de Ciutadella sigui una realitat a Can Saura.

En resposta a les mentides del Partit Popular (2 de 3)
Què van fer vostès perquè Ciutadella pugui comptar amb uns edificis de jutjats adients i definitius? Res, un lloguer de quatre anys. I després d’aquests quatre anys, on haguessin ubicat els jutjats? Jo li diré com, en quatre anys, haguessin estat incapaços de trobar una nova ubicació, haguessin seguit a Can Saura fins a temps indefinits; com ha passat amb el Jutjat Social, que ocupa les dependències municipals de la segona planta de l’edifici de Correus. Es va fer per a pocs anys i encara avui hi són. Senyors del PP, no vagin repetint que hi ha l’amenaça que els jutjats se’n vagin a Maó perquè en cap moment el Ministeri ha manifestat aquesta intenció.

Què ha fet l’equip de govern actual? Anar al Ministeri de Justícia per poder tractar el tema i compartir la preocupació de la necessitat d’uns nous edificis per als jutjats. Proposar alternatives a Can Saura: l’antiga estació marítima i uns terrenys a Santa Rita.

Què van fer vostès, senyors del PP, perquè es poguessin obrir els patis interiors? Res més que donar falses esperances als restauradors amb una proposta que, segons vostès, resoldria el problema i que el CIME semblava que veien bé, però, a l’hora de la veritat, va resultar no ser possible. Dos anys treballant en aquest sentit per a no res.

Què ha fet l’actual equip de govern? Aprovar inicialment la proposta de modificació del PECHA perquè es puguin utilitzar els patis, exposar-ho al públic i resoldre les al·legacions pertinents, fer una nova proposta al CIME per poder complir els requisits que ens indicaren per poder fer-ne l’aprovació definitiva, aprovar inicialment una ordenança que reguli l’ús dels patis i fer tots els tràmits pertinents per a l’aprovació definitiva.

Les obres del carrer Mallorca amb dos anys de retard? Un projecte fet per l’anterior equip de govern del PP? El que va deixar fet l’anterior equip de govern del PP és incloure la primera fase al PIC per obtenir el pressupost necessari per executar-lo i fer un primer projecte.

Què ha fet l’equip de govern actual? Ha redactat el projecte incloent-t’hi tota una sèrie d’aspectes que l’anterior equip de govern havia oblidat, com el soterrament de la fibra òptica, els tubs del gas natural, la revisió del referent a la mobilitat per part de la Policia… Ha aprovat inicialment i definitiva el projecte de la primera i la segona fases, ha inclòs la segona fase al PIC per obtenir pressupost per executar-la, s’ha reunit amb els vesins del carrer Mallorca per explicar-los el projecte i recaptar propostes, algunes de les quals s’han inclòs als projectes, i iniciar les obres de la primera fase del carrer Mallorca.

Equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella

PSM MES per Menorca; PSOE Ciutadella; Gent x Ciutadella