Ens preocupa veure com la Reforma Energètica evidencia la manca de suport del PP a les energies renovables

Esperam que l’equip de govern del Consell Insular de Menorca sigui capaç de reivindicar el fet insular per tal de continuar treballant per la implantació de renovables a Menorca

Des del PSM Més per Menorca ens preocupa veure com la Reforma Energètica, aprovada el passat dia 12 per part del Govern Central, evidencia la manca de suport del PP a les energies renovables.

En aquest sentit, cal recordar que només el 2% de l’energia que es consumeix a Menorca és renovable i que la Reforma plantejada pel PP no ajudarà en res a capgirar aquesta situació, ben al contrari.

Resulta incomprensible que, ara, també s’haurà de pagar l’autoconsum. Es tracta d’un peatge, altíssim, que han de pagar els ciutadans davant les grans empreses elèctriques. Les mateixes empreses elèctriques en els consells d’administració de les quals s’hi asseuen, després, els ex-ministres dels partits majoritaris. La connivència entre el govern espanyol i les grans empreses elèctriques l’acaben pagant els ciutadans que fan un esforç per potenciar la implantació d’energia neta.

Esperam que l’equip de govern del Consell Insular de Menorca sigui capaç de reivindicar el fet insular en els Reials Decrets que s’han d’elaborar, per tal de continuar treballant per la implantació d’energies renovables a la nostra illa.

Resulta ben curiós recordar les paraules del conseller de medi ambient, Fernando Villalonga, durant la presentació del Congrés d’Energies Renovables, recollides a la web del CIM:

“En els diferents municipis de l’illa, s’han portat a terme diferents plans i accions dirigides a millorar l’eficiència energètica, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la dependència energètica dels combustibles fòssils, dels que podríem destacar per la seva rellevància els següents: Pla d’Eficiència Energètica en l’enllumenat públic municipal de Menorca i Parc Eòlic de Milà.

Amb tot, es troba a faltar una incidència major d’aquestes accions en el teixit productiu i empresarial de l’illa per manca d’una adequada difusió i, alhora, una conscienciació sobre les necessitats i els avantatges d’un canvi de model energètic, de manera que els efectes positius d’aquests projectes s’estenguin a la totalitat de la població.

Per corregir la situació descrita i, al mateix temps, implicar al teixit productiu local en el desenvolupament de polítiques i estratègies que permetin fer front a la transició cap a una economia menys dependent dels combustibles fòssils, es proposa la realització d’un congrés que, sota el títol ENERGIES RENOVABLES I SOSTENIBILITAT EN TERRITORIS INSULARS, atorgui al teixit social i productiu de Menorca els coneixements i eines suficients per assumir com a pròpia la tasca de planificar i executar un canvi de model energètic amb importants repercussions en els aspectes econòmics, laborals, ambientals i socials de l’illa.”

Així, segons afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, “resulta evident que el PP fa anar les paraules –bones- per un cap i els fets –negatius- per l’altre. Esperam que, com a mínim, des de Menorca, el president Tadeo i el conseller Villalonga sàpiguen reivindicar la situació d’insularitat que, per força, s’ha de tenir en compte, per poder potenciar les energies renovables.”

Per la seva part, el diputat Nel Martí anuncia que “durem a terme iniciatives, al Parlament i al Consell, per part d’assegurar la implicació del PP Insular en la defensa dels interessos energètics de Menorca. No es poden omplir la boca de “Reserva de Biosfera” i després no actuar.”